Home Názory Agrární komora k výsledkům šetření cen vybraných potravin

Agrární komora k výsledkům šetření cen vybraných potravin

FOTO - archiv Jana Doležala

Vítáme, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabývá cenovým vývojem potravin, i když zatím jen u mléka, mouky, másla, vajec a kuřat. Zákazníci si zaslouží vědět, jakou část dávají zemědělcům, potravinářům či obchodníkům z ceny, kterou platí za potraviny. Agrární komora České republiky byla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici po celou dobu šetření cen těchto vybraných komodit a podala řadu podnětů, stejně tak s ním spolupracovaly i profesní svazy zemědělských prvovýrobců.

Věříme, že výsledky šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odpovídají skutečnosti a odpovědnost za vysoké ceny potravin na první pohled připisují všem článkům v rámci dodavatelsko-odběratelské vertikály. Nicméně ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být, protože postrádáme informace o vztahu mezi výší nákladů vůči ceně konkrétní komodity a výši obchodní přirážky, přestože se těmito otázkami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle našich informací také zabýval.

Současně je třeba zdůraznit, že čeští chovatelé a pěstitelé jsou sice na začátku potravinové výrobní vertikály, ale mají s produkcí rostlinných i živočišných komodit zdaleka nejvíce práce a také nákladů. Například kuřata jsou vykrmována po dobu 35 až 50 dní a po celou dobu se o ně chovatelé starají, což znamená náklady na krmné směsi, energie, pohonné hmoty, mzdy pracovníků a další. Tyto náklady ale nemohou v plné míře promítnout do cen, za které prodávají svou produkci.

Odmítáme, že by čeští zemědělci zdražovali lidem potraviny, jak tvrdí navzdory výsledkům šetření ÚOHS prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Chápeme, že by jej německá skupina Schwarz, jejíž podíl na tuzemském maloobchodním trhu činí podle ÚOHS neuvěřitelných 32 %, asi příliš nepochválila, kdyby začal konečně mluvit pravdu.

Oceňujeme, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabývá mechanismem fungování privátních značek, na který jej upozornila Agrární komora České republiky, jež vytlačují zavedené značky potravin domácích výrobců, na které jsou zákazníci zvyklí a mají je rádi. Podíl privátních značek potravin, které prodávají obchodní řetězce, se bohužel zvyšuje, na což rovněž poukázal ÚOHS.

Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here