Home Názory Chiméry aneb Opakované lži pana Vladimíra Pelce

Chiméry aneb Opakované lži pana Vladimíra Pelce

Léto asi udeřilo jednoho renegáta ČSBS, Vladimíra Pelce, do hlavy a tak se jal opět smolit pomlouvačný pamflet proti Českému svazu bojovníků za svobodu. Samozřejmě ve formátu polopravd a demagogií Josefa Goebbelse a fantaskního permanentního boje proti větrným mlýnům v duchu Miguela de Cervantese.

Útoky směřuje proti vedení svazu, argumentuje nepodloženými pomluvami o zneužívání miliónů a tvrdí, že se představitelé ČSBS neúčastnili, nebo nebyli pozváni na většinu akcí, kterých se ve skutečnosti oficiálně zúčastnili, spolu s ostatními osobnosti našeho veřejného a politického života a vlasteneckými spolky. Ano na některé nebyli pozváni, ale to byla absolutní menšina akcí, což pořadatelům na slávě a cti rozhodně nepřidalo.

ČSBS je stále historickým vlasteneckým svazem, v němž jsou soustředěni přeživší národně osvobozeneckého boje proti německému nacismu včetně politických vězňů přeživších nacistické lágry a koncentrační tábory a příslušníci jejich rodin a také celá řada přidružených vlasteneckých organizací, prostě čeští vlastenci, kteří chtějí udržet paměť a tradice »druhého« československého protinacistického odboje, ale i tzv. »prvního odboje«, což je boj za založení Československé republiky. A to i přes všechny útoky a pomluvy směřované proti ČSBS a jeho představitelům.

To nemůže odebrat našemu svazu ani ministr, ani doboví poslanci a konečně… ani pan Pelc!

Objektivně pochopit, proč se ta pomlouvačná kampaň soustavně přiživuje, není pro nezúčastněného jednoduché. Zde však stačí uvést některá fakta nesplněných ambicí jednoho z hlavních aktérů dezinformací a štvaní proti ČSBS – tj. pana V. Pelce, bývalého člena ČSBS se stáží v jeho řadách několika let – a bude jasno.

Níže je uveden krátký výběr, za koho a kam PhDr. Vladimír Pelc neúspěšně kandidoval (zdroj iportaL24.cz ze dne 3. 6. 2022 – Mnohostrannost doktora Vladimíra Pelce):

– v roce 2006 do zastupitelstva Městské části Praha 11 za KSČM,

– v roce 2008 do zastupitelstva Města Karviná za Blok proti islámu,

– v roce 2010 do zastupitelstva Městské části Praha 11 za stranu Rozumní,

– v roce 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Národní socialisty,

– v roce 2018 do zastupitelstva HMP za Národní socialisty,

– v roce 2019 do Evropského parlamentu opět za Národní socialisty.

Ve všech výše uvedených volbách, v nichž PhDr. Vladimír Pelc kandidoval, končil za »pět«, tzn. neúspěšně, nikde ho nechtěli.

A krachem skončila i jeho anabáze v ČSBS, kde si připsal další neúspěšný milník ve své snaze se »někam« vyhoupnout. Přičemž vklad pana Pelce pro věc, zachování memoriální paměti na čs. Odboj, je nulová a jeho nereálné návrhy vždy byly zamítnuty regulérní většinou ústředního výboru svazu (zdroj: Zápisy a usnesení ÚV ČSBS zveřejněné na webových stránkách ČSBS – www.svazbojovniku.cz).

Když Vladimír Pelc neuspěl s vnitřní opozicí v ČSBS, tak si spolu s dvěma dalšími renegáty – bývalými členy ÚV ČSBS, bez vědomí většiny členů ústředního výboru, založili pseudospolek Český svaz protifašistických bojovníků (zdroj: veřejný spolkový rejstřík), a to ještě před konáním XI. sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu, kde se měl projednávat mj. i návrat ČSBS k titulu Český svaz protifašistických bojovníků.

Tento utajený separátní zapšklý akt neschopného triumvirátu skončil absolutním fiaskem – nikdo se k nim nepřidal! A tak se snaží spolu s profesionálními likvidátory našeho spolku, jako hyeny, ukousnout to, co nemohou získat normálním hlasováním členů našeho spolku.

Proto když mluví o konci, mají před sebou spíše konec svůj. A ten nastane i soudní cestou, protože titul Český svaz protifašistických bojovníků patří Českému svazu bojovníků za svobodu, který je právním a skutečným pokračovatelem Českého svazu protifašistických bojovníků. Tento titul měl náš spolek do roku 1990 a nijak jsme právo na tento titul neztratili. Tím spíše si ho nemohli přivlastnit před 13 měsíci separátně a v utajení tři bývalí členové ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu.

To je pravda, kterou se neúspěšní uzurpátoři odbojových tradic našeho národa snaží svými pomlouvačnými kampaněmi proti našemu svazu nestydatě skrýt. Toť opravdu smutný a ne fiktivní konec tří našich bývalých členů.

Ioannis Sideropulos, tiskový mluvčí ÚV ČSBS