Home Názory Čím, čimčarára čím…

Čím, čimčarára čím…

…chce Evropa útočit, neřku-li bránit se? Řeknu to tím úplně nejjednodušším způsobem. NATO chce válčit proti Rusku, ale… Postupně totiž vyplouvají na povrch pro atlantickou generalitu velmi znepokojivé zprávy, že totiž není čím válčit. Kam mizí ty miliardové hromady eur z povinných každoročních příspěvků jednotlivých členských států Aliance – a taktéž stejně se táži na osud oněch miliard ze státních rozpočtů – to je mi záhadou.

Kdo tedy vlastně má tu válku proti Rusku vést? Spojené státy? Omyl! Ty ne. Cílem Bílého domu nikdy nebyla přímá účast, ale »jen« poštvat Evropu proti Rusku, což se mu sice podařilo skvostně, avšak na podstatě řečeného to nic nemění. A takříkajíc evropské NATO, bez USA? To by do otevřeného konfliktu při své debilitě asi i šlo, ale pro změnu zase nemá s čím. Potenciál má pouze lidský, i když i toto je diskutabilní vzhledem k sílícím mírovým (proruským) náladám v západní části starého kontinentu, ale budiž. Posíláte-li však vojáky na frontu, musíte jim dát aspoň ty základní zbraně, základní vojenskou techniku. Jenže, jak vidno, ani toho základního se bojechtivému Západu nedostává. Určitě ne Německu, které by v zákopech mělo být lídrem. Plyne to z výroční zprávy parlamentní zmocněnkyně pro obranu, poslankyně Evy Höglové (SPD) – kompletní zpráva zde.

Že situace je opravdu vážná, o tom svědčí skutečnost, že o tom informuje už i český mainstream. Např. novinky.cz pod titulkem »Německá armáda je před kolapsem, varuje výroční zpráva«.

»Německá armáda je momentálně v horším stavu než před rokem, kdy začala invaze Ruska na Ukrajinu. Bundeswehr má od všeho příliš málo a od ruské invaze má ještě méně. Naši vojáci podporují Ukrajinu, i když jim to dělá záseky do jejich zásob, houfnice, raketomety nebo tanky Leopard se předávají Kyjevu. Problémem je i personální podstav. V loňském roce čítala německá armáda 183 695 vojáků. Poslankyně pochybuje, že do roku 2031 se dosáhne cíle 203 tisíc vojáků. V současné době téměř 20 tisíc pozic zůstává neobsazených. Problémem je i věk vojáků. Bundeswehr stárne, v roce 2022 činil průměrný věk 33,5 roku,« uvádí v citované výroční zprávě poslankyně Höglová.

Takže – psi štěkají a karavana jde dál? Asi ano, pokud za psy považujeme NATO, karavanou míníme Rusko. Tragickým pro Evropu je v této souvislosti fakt, že zatímco ona jen štěkala, Moskva mezitím výrazně upevnila své pozice ve většině států Asie, Afriky a Latinské Ameriky – tedy v zemích, které z pohledu rozsáhlých nalezišť strategických surovin a byznysu jako takového sehrají v blízké i vzdálené budoucnosti zásadní roli v celosvětovém měřítku. A nemajetná a surovinově chudá Evropa? Dnes navíc notně ochraptělá z onoho protiruského štěkotu? Ta že by se ubránila Rusku? Proboha čím? Vždyť podobně jako ta německá na tom jsou všechny »národní« armády NATO (o českém branně zájmovém kroužku pod pionýrskou vedoucí Černochovu radši pomlčím).

Bude-li chtít starý kontinent dál žít, musí pokorně přiznat tu svoji nemajetnost a surovinovou chudobu, přestat si hrát na pupek světa a se zdravým respektem vůči Rusku, Číně a spol. požádat tyto velmoci, zda smí naskočit aspoň do toho posledního rychlíkového vagónu. Že nedostane hned místo k sezení, to je nabíledni, s tím musí dopředu počítat… S místem na koncovém nárazníku. Snad. Doufejme v to.

Pevně věřím, že na Ukrajině pořád žije dostatek takových lidí, kteří si uvědomují, že oni a jejich rodná vlast byli zneužiti politickými a obchodními zájmy euroatlantistů, že jejich osud pány globalisty nezajímá ani v nejmenším. Tato osobní, lidská rovina má nalajnovaný jediný cíl – aby Ukrajinec zabil co nejvíce Rusů a Rus co nejvíce Ukrajinců. Aby se Slované pozabíjeli navzájem. Madeleine Albrightová, proslulá svojí až krvelačnou nenávistí právě vůči všemu slovanskému, musí v hrobě jásat.

Marie Krejčíková

2 KOMENTÁŘE

  1. Co obyvatelé Ukrajiny chtějí a co nechtějí, to jasně ukázaly zatím poslední svobodné volby v roce 2010 a 2012. Právě proto americký režim spolu se svými satelity v roce 2014 zaplatil a zinscenoval fašistický puč. Banderovská diktatura brutálně potlačuje sebemenší náznak nesouhlasu, opozice je zcela rozbita.

  2. Sledujte @neCT24

    ……….. CHCEME MÍR ! ………. NECHCEME VÁLKU ! …………

    ………… VÁLKA NA UKRAJINĚ NENÍ NAŠE VÁLKA ! …………

    …………. NECHCEME V ČELE NAŠEHO STÁTU VÁLEČNÉ ŠTVÁČE ! ………..

    Sledujte @neCT24

Comments are closed.