Home Názory Demokratická společnost nastoupila cestu ke zkáze

Demokratická společnost nastoupila cestu ke zkáze

Rád bych se s vámi podělil o moji zkušenost z posledních dnů, která potvrzuje, že stávající lidská společnost postupně degeneruje, což se projevuje v mnoha směrech i tím, že většina dnešních mladých pozbyla empatii a elementární slušnost.

Když jsem šel s manželkou na odpolední procházku, minuli jsme lavičku, na které odpočíval starší muž v pozici mezi sedem a částečným lehem. Možná bezdomovec, možná se mu udělalo nevolno. Když jsme se vraceli, tak tento pán se právě zvedal z lavičky, ale zavrávoral a spadl obličejem k zemi. Okamžitě jsem k němu přistoupil a snažil se ho zvednout zpět na lavičku. Nebyl schopen pohybu, a tak jsem musel zvedat téměř nevládné tělo. Vzhledem k mému věku a hmotnosti jeho těla jsem měl při jeho zvedání zcela viditelné problémy.

Hned vedle stál hlouček mladíků. Myslíte, že některý z nich udělal pár kroků, aby mi pomohl? Odpověď zní: Ani náhodou. Pouze civěli, jak se snažím staršímu muži pomoci. Když se mi ho podařilo posadit zpět na lavičku, poděkoval mi. Na otázku, zda nepotřebuje další pomoc, odpověděl, že ne. Zvažoval jsem, zda nebyl pod vlivem alkoholu, ale žádný alkohol jsem necítil. Říkal jsem si, co by se asi stalo, kdybych nešel kolem? Pravděpodobně by i v tomto případě na něho opět jen civěli a nepomohli.

Kdo za tuto nevychovanost a neohleduplnost mladé generace může? Určitě rodiče, ale také systém dnešní špatné společnosti. Bylo by jistě prospěšnější, aby se na školách místo politických manipulací a účelového přepisování historie, spíše věnovali rozvoji emoční inteligence a sociálnímu učení. V dnešní rychlé době s pokřivenými hodnotami si mnozí lidé neuvědomují, že vytratí-li se slušnost a ohleduplnost z demokracie, pak se demokracie začne měnit v tyranii lidského pokrytectví, v tyranii lidských zmetků!

Kdysi lidé museli tvrdě bojovat o své přežití, ale vždy mohli najít pro sebe vhodný prostor, protože sociální teritorium ještě nebylo plně rozděleno a nasyceno. Tato doba jednou provždy skončila. Celá generace mladých lidí se rodí do prostoru, kde jsou všechny sociální role již definované i obsazené. V této situaci si vytvořit vhodný prostor je velice namáhavé a stresující. Stalo se to, že komfort našeho bytí, našeho blahobytu, se stal naším vězením a cestou ke zkáze, k lidské degeneraci. Ztrácíme ponětí o skutečných hodnotách, spolupráci, slušnosti a ohleduplnosti ve vzájemných vztazích. Přátelství se začalo podmiňovat ambicemi osobního nebo politického prospěchu. Pomalu už neumíme naslouchat jeden druhému. To je také jedna z příčin dnešních válečných konfliktů. Život většiny lidí, tím i společnosti, ztrácí vyšší principy a převládá jen povrchnost.

Dnes jsme ve fázi populační exploze, ale jen v chudých oblastech světa. V blahobytné západní civilizaci naopak míra plodnosti klesla pod hranici udržitelnosti 2,1 a průměrná hodnota plodnosti v celé EU je 1,38. V Africe je průměrná úhrnná plodnost 5,1 dítěte a nárůst obyvatelstva 2,4%. Hranice plodnosti 1,3 narozených dětí jedné ženě v reprodukčním věku je demografy považována za zcela alarmující, neboť důsledkem je nezadržitelné vymírání populace. Jsme ve fázi, kdy populace pouze stárne, vymírá a degeneruje. Degenerace se projevuje také v tom, že namísto podpory ekonomiky a plodnosti, podporujeme válečné konflikty, zkorumpovaný systém na Ukrajině, živíme různé darmožrouty a neprofesionálními vládními rozhodovacími procesy ničíme vlastní ekonomiku, což zákonitě vede k nárůstu diskrepancí a nestabilitě.

Vše souvisí se vším. Proto popsaná nevychovanost a neslušnost mladíků je hlubším obrazem dnešní degenerující společnosti. Špatnost světa nezpůsobil Pán Bůh, ale neschopnost, nezodpovědnost až idiocie vládnoucích garnitur. Ta česká, v tomto směru hraje prim.

František Krincvaj

2 KOMENTÁŘE

  1. Máme možnost porovnávat , mladý socialismus a feudální kapitalismus. Vyhrává kapitalismus protože má sílu natištěných peněz a třetinu zkorumpovaných obyvatel.Místo místní,okresní,krajský,celostátní se používá feudální region.Přijde ještě doba zdravého rozumu?

  2. To co pan Krincvaj popisuje je výstižná a přesná charakteristika kapitalismu. Kapitalismus pomohli lidé vyzvonit v roce 1989 svými klíči od bytů, které zdarma dostali v socialismu od komunistů.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here