Historie není černobílá, je barevná

Historie není neměnná; je neustále podrobována novým interpretacím a revizím. To je samo o sobě přirozený a nezbytný proces, který umožňuje hlubší porozumění minulosti. Nicméně když se tento proces zneužívá k přepisování dějin za účelem politické propagandy nebo manipulace veřejného mínění, stává se nebezpečným nástrojem. Zvláště alarmující je fenomén zpochybňování výsledků druhé světové války, který má potenciál destabilizovat současné geopolitické uspořádání a posilovat extremistické ideologie. V tomto případě se jedná hlavně o tvrzení různých pravicových politiků (Fiala, Pekarová Adamová, Hřib nebo Černochová atd.), že se například Praha v roce 1945 osvobodila sama, nebo zveličování úlohy Vlasovců (Rusů zběhnuvších k nacistům). Upozaďování úlohy Rudé armády, domácího oboje a zveličování podílu vojsk americké armády vede k revitalizaci historie, která nakonec může vést k tomu, že ji budeme muset prožít znova. To si já osobně nepřeji.

Přepisování dějin je proces, při kterém se historická fakta a události reinterpretují nebo dokonce záměrně zkreslují. Tento jev není novým fenoménem; od starověku až po současnost se vládci a politické režimy snažili využít historii k ospravedlnění svých činů a upevnění moci. Přepisování dějin je nebezpečné nejen pro pochopení naší minulosti, ale i pro utváření naší budoucnosti. Dnešní 5demoliční vláda Petra Fialy se například záměrně snaží zkreslovat jak dobu před rokem 1989, ale už i kolem roku 1945, kdy hrozí nebezpeční omezení nebo dokonce zrušení Benešových dekretů. Vláda se systematicky snaží lidem (ale hlavně dětem) nalít do hlav polopravdy i lži o systému z doby před rokem 1989. Záměrně vytváří ve společnosti rozdělení na my (vítězové) versus oni (poražení). Ať už v historických zlomových rocích nebo ve volbách.

Historie je více než jen soubor faktů; je to příběh, který si společnost vypráví o sobě samé. Tento příběh formuje identitu národů, skupin i jednotlivců. Když se tento příběh manipuluje, dochází k redefinici těchto identit a často k legitimizaci aktuální politické moci. Přepisování dějin může mít mnoho forem, od relativně nevinných reinterpretací až po systematické lži a vymazávání nepohodlných skutečností. To jsme mohli pozorovat v nacistickém Německu, ale také v Sovětském svazu – zejména v období velkých čistek ve 30. letech 20. století. Dnes to můžeme pozorovat i u nás zejména ve vztahu k době »reálného socialismu«, kdy je vykreslována ona doba jako doba špatná, bez rozvoje, úpadku. Jenže opak je pravdou. Byla to doba pozitiv i negativ. Mezi pozitiva můžeme řadit výstavbu bytů, vodních děl, elektráren, infrastruktury atd. Tedy toho, co je dnes privatizováno a vydáváno za úspěchy reálného kapitalismu po roce 1989. Mezi negativa patřily samozřejmě procesy let padesátých, intervence vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebo nekvalitně fungující trh.

Přepisování dějin má závažné důsledky pro společnost. Zaprvé, zkreslená historie vede k mylnému pochopení minulosti, což brání lidem poučit se z chyb a úspěchů svých předků. Pokud se například zamlčují nebo překrucují události, jako je holocaust nebo genocida Arménů, ztrácíme schopnost chápat důsledky nenávisti a intolerance. Zadruhé, přepisování dějin může být nástrojem k ospravedlnění současných politických akcí a ideologií. Když si vláda vytváří vlastní verzi historie (v systému vítězové píší dějiny), může ji použít k manipulaci veřejného mínění a získání podpory pro své kroky. To je obzvlášť nebezpečné v nejen autoritářských režimech, kde jsou alternativní pohledy na historii potlačovány. Tento fakt dnes pozorujeme i v ryze oligarchicko-demokratických zemích, kde je záměrně potlačováno kritické myšlení ve vztahu k minulosti. Zejména uměle vytvořená historie socialismu, který byl jiný, než například vytváří Ústav pro studium totalitních režimů nebo jiné Ústavy paměti národa atd. Tato skutečnost vede k tomu, že alternativa ke krachujícímu kapitalismu, který se svoji existenci snaží obhájit přepisováním dějin, nemá šanci ani být ve veřejném prostoru diskutována, protože je automaticky spojena s nějakým negativem. Od toho je potřeba se oprostit a vykládat dějiny tak, jak skutečně probíhaly – bez ideologických floskulí a nádechu.

Jan Klán

Související články

4 KOMENTÁŘŮ

 1. Mezi negativa doby před rokem 89 patří, že jsme si nechali nalézt do strany řadu kariéristů bez přesvědčeni, nebo že přestárlí funkcionáři nebyli včas odejiti (to vydrželo až donedávna – Filip). A z toho vyplynulo největší negativum, že funkcionáři nebránili socialismus a předali moc těm současným zlodějům.

  Intervence v roce 68 byla důsledkem neschopnosti místních komunistů udělat si v zemi pořádek a zabránit krizovému vývoji.
  Je otázka, jestli v podmínkách studené války a ekonomické blokády mohl trh fungovat lépe. Možná za cenu velkých sociálních rozdílů, navrácení inflace, bídy a nezaměstnanosti a nárůstu spotřeby na úkor investic. Tedy by to znamenalo popření komunistického programu, jenom aby “byly banány”.

 2. Kapitalismus ve svém boji proti komunismu a socialismu se neštítí ničeho. Kapitalismus rozpoutal i světový válečný požár s desetimiliony mrtvých, ale porazit Sovětský svaz se mu nepodařilo.
  Socialismus v SSSR dokázal povznést zanedbanou kapitalistickou zemi na jadernou velmoc za pouhých třicet let v období 1917-1947.
  Kapitalismus v Československu dokázal za třicet pět let v období 1989-2024 zemi pouze zplundrovat a zdevastovat.
  Naděje Čechů v rozbitém Československu je v socialismu. Jednou přijde čas, kdy většina obyvatel bude volit socialismus z pouhého pudu sebezáchovy.

 3. Honzíku, ty seš ale brepta. Můžeš mi říci, kdo ti brání, abys např. zde na iportalu24 diskutoval alternativy ke krachujícímu kapitalismu? Ten podle vás bolševiků krachuje už téměř 200 let a přitom tu je stále v plné síle. Socialismus vydržel 40 roků a nejvyšší straníci to sami odpískali a vrhli se na podnikání. Nakonec i Konečná už se stydí za adjektivum komunistická a schovává se za antihesla typu Stačilo. 😀

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy