Home Názory Je to na vás, jak se rozhodnete

Je to na vás, jak se rozhodnete

Nemám ve zvyku nikomu vnucovat své názory, ať už moje originální, nebo ty převzaté, s nimiž se ztotožňuji. Ve zvyku ale mám ty názory prezentovat, neboť jsou vždy podložené průkaznými fakty či logickými argumenty. Diskutovat můžeme o těch faktech či argumentech, nikoli však o tom, zda takové názory jsou ve veřejném prostoru, resp. v médiích, vůbec přípustné. Ano, jsou.

Jeden takový se vám právě chystám sdělit. Není můj, avšak ve stejném duchu – byť samozřejmě ne tak odborně, anžto odborníkem v této oblasti nejsem – píši a hovořím od počátku, kdy celá ta proticovidová očkovací show byla spuštěna.

Onen názor publikoval před pár dny (4. 10. 2023) na webu smis-lab.cz (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků) analytik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. Kromě jiného nám sděluje tato závažná a prokázaná fakta (zde).

O tom, že je bezpečnostní profil covidových vakcín zcela nevyhovující, jsme věděli již v lednu 2021. Už tehdy totiž vyskočil počet úmrtí po covidových vakcínách, které lidé ohlásili do amerického farmakovigilančního systému VAERS, na číslo 329. To byl skoro stejný počet, jako bylo všech úmrtí po všech vakcínách, která byla do VAERS typicky nahlášena za celý rok. Do konce roku 2021 bylo ve VAERS úmrtí již přes 22 tisíc, což je víc než počet všech úmrtí po všech vakcínách za celých 30 let existence této databáze. V jiných zemích je situace velmi podobná. Covidistům se dosud daří (za pomoci obludného cenzurního aparátu) o tomto tragickém faktu nemluvit.

Co ovšem už úplně zatajit nejde, je alarmující nárůst celkové mortality ve všech vysoce proočkovaných zemích. Jednoduchý pohled na Our World in Data ukazuje, že od počátku očkovací kampaně se západní země potýkají s bezprecedentním nárůstem celkové mortality. Vývoj je o to podivnější, že po epidemickém roce 2020 by člověk očekával, že ukazatel »excess mortality« zamíří do záporných hodnot. Místo toho se ale již téměř dva roky ve vysoce proočkovaných zemích tvrdošíjně drží vysoko nad nulou. Navíc země, které se do vakcinačního běsnění zapojily mnohem méně (například Bulharsko či Rumunsko), zvýšenou mortalitou netrpí.

Celou dobu nám chyběl přímý důkaz, že důvodem zvýšené mortality jsou skutečně covidové vakcíny. Všechny státy světa totiž žárlivě střeží datové sady, ze kterých by se dala spočítat celková mortalita dle vakcinačního statutu. Například český ÚZIS nám tuhle datovou sadu odmítl vydat již asi čtyřikrát. Nedávno se ovšem zhluboka nadechli v britském Office for National Statistics – a právě tato data zveřejnili.

Celkově tedy soudím, že situace je více než katastrofální:

1. Farmakovigilanční systémy celého světa přetékají hlášeními úmrtí po vakcínách.

2. Vysoce proočkované státy zažívají od poloviny roku 2021 bezprecedentní nárůst excess mortality ve všech věkových kategoriích, zatímco země, kde se očkovalo méně, vykazují excess mortalitu zápornou.

3. Dle výše uvedených dat ONS (z jiných zemí takto kvalitní data nemáme) vykazují mnohé očkované kategorie celkovou mortalitu výrazně vyšší než neočkovaní.

Jak dlouho ještě covidisté celého světa vydrží předstírat, že se nic neděje? Pokusí se někdo z tábora Safe&Effective nabídnout nějaké vysvětlení tří výše uvedených bodů? Dočkáme se konečně po třech letech podobné datové sady z českého ÚZISu?

Grafy celkových úmrtí (all-cause mortality) v Anglii od dubna 2021 do května 2023

Lidé 18-39 let

Lidé 40-49 let

Lidé 50-59 let

Lidé 60-69 let

Lidé 70-79 let

Lidé 80-89 let

Lidé > 90

Vědci zjistili alarmující nárůst výskytu náhlých srdečních úmrtí u sportovců po infekci a po očkování proti Covid-19

V nové vědecké práci Covid-related athletic deaths (máte-li zájem pohledět pravdě zpříma do očí, učiňte zde) vědci Philip Maffetone a Paul Laursen ve svém článku »Another perfect storm?«, publikovaném v časopise Frontiers in Sports and Active Living, upozorňují na znepokojivý trend náhlých srdečních úmrtí v důsledku pandemie viru Covid. I když je náhlá srdeční zástava (SCD) u sportovců relativně vzácný jev, i jeden případ je příliš mnoho, zejména s ohledem na to, že většině z nich lze předcházet. Vědci upozorňují na běžná kardiální rizika spojená jak s infekcí Covid-19, tak s vedlejšími účinky očkování proti mRNA (Pfizer-BioNTech a Moderna) – myokarditidou a perikarditidou. Přiložený graf ukazuje hlášená úmrtí v roce 2021 ve srovnání s předchozími 20 lety.

Robert Fish

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here