Home Názory Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

Virus covid-19 poznamenal v uplynulých několika letech životy lidí na celé planetě. Ať už se jednalo o tragédie způsobené jím vyvolanými úmrtími nebo jenom s ním souvisejícím omezením běžného života. Jednotlivé státy měly k vypořádání se s touto výzvou různé způsoby, v některých případech však byla, a dokonce stále je snaha o řešení situace zneužívána pro laciné politické cíle.

Asi žádná jiná země se v souvislosti s covidem nedostala do hledáčku médií více než Čína. Není teď přitom řeč o prvotním obvinění, podle nějž virus samotný pocházel z laboratoře ve Wu-chanu, aby se později ukázalo, že toto tvrzení je více než pochybné a covid se objevil mnohem dříve v západních zemích, než byl oficiálně v Číně zachycen.

Byla to ale nejspíš právě proto Čína, která zaujala jedna z nejtvrdších protiopatření. A čemu se jí za to dostalo? Pouze kritiky a slov o potlačování svobod, virus navíc chtěli někteří politici především z USA rovnou nazývat čínským.

Když se přitom později ukázalo, že virus je i ve zbytku světa, mnohé země najednou přijímaly prakticky stejná opatření, jaká platila v Číně, a to přitom za všeobecného potlesku. Ve Velké Británii byla opatření dokonce v jednu chvíli mnohem přísnější, zatímco rozvolněné Švédsko kritizovali mnozí – i experti napříč celou Evropskou unií. Severský vyspělý zdravotní systém nakonec sice největší nápor ustál, nikoliv ale třeba tak jako Spojené státy americké, kde nedostatečná prevence přetížila zdravotnictví natolik, že mrtví se doslova hromadili na ulicích.

Dnes již lze snad skutečně s klidným srdcem říct, že nejtěžší chvíle, co se covidu týče, má naše planeta za sebou. Ani západní média by po něm letos téměř nevzdechla, tedy krom jistých výjimek – třeba pokud se v Číně objevily protesty proti pravidlům kontrolujícím šíření nemoci. V tu chvíli se ihned podle našich médií jednalo o »bojovníky za lidská práva«, zatímco když probíhaly obdobné protesty u nás, tak byli antivaxeři a odpůrci roušek označováni za podvratné živly či rovnou »proruské šváby«.

A co se stalo nyní, když Čína optimalizovala své zdravotnictví a začala rozvolňovat? Kde je jsou najednou »bojovníci za lidská práva«? Ticho po pěšině. Najednou se Čína chová nezodpovědně a je třeba zavést opatření…

Je to přitom ta samá Čína, která ještě v počátcích, kdy si země v Evropě dělaly z epidemie dobrý den, zaváděla protiopatření, ta Čína, která jako jedna z prvních vir identifikovala a následně vyvinula vakcínu, kterou přitom nabídla mnoha zemím, které na ní samy nemohly dosáhnout, protože západní vakcíny si rozdělovaly »vyspělé země« pouze mezi sebou. Je to ta Čína, která vždy proklamovala, že lidský život má přednost před ekonomikou a je to i ta Čína, která se zcela otevřeně dělila o poznatky ohledně této nemoci.

Jenže jak vidno, kdo chce psa bít, covid si vždycky najde… A opravdu nejvíc smutné je to, že k čistým politickým hrátkám a snaze o izolaci Číny je zneužíván virus, který stojí za mnoha lidskými tragédiemi. Je vidět, že někteří západní představitelé se opravdu neštítí ničeho.

Martin Kalous

3 KOMENTÁŘE

 1. Na celém světě už je s COVIDem-19, zdá se, dobojováno. V Číně tomu tak zjevně není. Kalous se i toto naprosto zjevné selhání, kterým Čína v boji s pandemií prochází, snaží přeformulovat jako úspěch komunistického vedení Číny. To nevymyslíš.

  • Možná to chce nevěřit tak bezelstně západní propagandě. Samozřejmě že po letech omezení nutně dochází k šíření nákazy.

 2. Sledujte @neCT24

  Frank Harris (1855-1931), životopisec G.B.Shawa, toto řekl už před 100 lety v knize Můj život a mé lásky 1. díl o Američanech v USA: …… A nyní bych chtěl říci několik slov svému vlastnímu národu a zmínit se o jeho nedostatcích. Anglosaská panovačná bojechtivost je největším nebezpečím pro lidstvo v nynějším světě. Američané jsou hrdi na to, že vyhubili Indiány, že je oloupili o majetek; upalují a mučí černochy ve svatém jménu rovnosti. Musíme se za každou cenu zbavit svého pokrytectví a šalby a vidět se, jak opravdu vypadáme: jsme panovačná rasa, pomstychtivá a brutální, jak jsme dokázali na Haiti. Musíme studovat nevyhnutelné účinky své bezduché, pošetilé sobeckosti, jak jsme ji projevili za světové války. Anglický a americký ideál je germánský ideál dobyvačného samce, který pohrdá všemi slabšími a méně inteligentními rasami a usiluje zotročit je anebo vyhladit. Tohoto ideálu se musíme zřeknout. Před sto lety bylo toliko patnáct milionů Angličanů a Američanů. Dnes je jich skoro dvě stě milionů, a není pochyby, že za další století budou nejpočetnější rasou světa jako jsou dnes rasou nejmocnější. DOSUD NEJPOČETNĚJŠÍM NÁRODEM BYLI ČÍŇANÉ, KTEŘÍ DALI VŠEM DOBRÝ PŘÍKLAD, NEBOŤ NEOPUSTILI VLASTNÍCH HRANIC. Dobyvatelští a kolonizující Anglosasové však hrozí zaplavit zeměkouli a zničit všechny odrůdy lidského rodu. Dosud ještě vyhlazujeme zbytky Indiánů, protože nejsou dosti servilní, zatím co se spokojujeme degradací černocha, poněvadž neohrožuje naše panství. Je moudré usilovat, aby zůstala toliko jediná květina v zahradě světa? Je moudré vyhladit lepší druhy, aby byl zachován druh nižší? A anglosaský individuální ideál je dokonce ještě nižší a nevhodnější. ……

  …………………

  Rusové jsme s vámi.
  Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

  ………. Sláma Ukravína ! ………..

  Sledujte @neCT24

Comments are closed.