Končící ústavní soudce Šimíček jako hollywoodská hvězda?

Víte, proč Quentin Tarantino chce natáčet volné pokračování filmu Hanebný parchanti 2 na českém Ústavním soudu? Protože 28. 5. 2024 končící ústavní soudce JUDr. Vojtěch Šimíček rozhodoval o svém platu na Nevyšším správním soudě, kam se teď vrací. Plije na zákony, o morálce a etice nemluvě. Stud je pro něj sprosté slovo.

Nejdříve bych zdůraznil § 36 zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Snížení soudcovských platů, které spočívá v trvalé změně výpočtového koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku, rozhodl v úterý 28. května Ústavní soud. Zákon nechal platit ještě do konce roku, aby politici mohli vhodně upravit platy veřejných činitelů, které se odvozují od těch soudcovských.

Zároveň ale Ústavní soud v nálezu zpravodaje Milana Hulmáka zdůraznil, že soudci budou mít nárok na zpětné dorovnání platů za letošní rok.

JUDr. Vojtěch Šimíček tak jako ústavní soudce porušil zákon č. 182/1993 Sb., když jednal a hlasoval o svém budoucím platu, i když věděl, že má poměr k projednávané věci. Tento člověk 10 let bděl nad ústavností v České republice.

Do funkce na Nejvyšším správním soudu se určitě vrací a je předpoklad, že zde nebude působit jen jako řadový soudce, především za to, jak amorálně zmrazil růst důchodů těm, co se oproti němu a jemu podobným hochštaplerům opravdu podíleli na hodnotách, ze kterých dodnes žijeme, jako je výstavba jaderných elektráren, dálnic a podniků, jež mohl nový režim rozkrádat. Vůbec bych se nedivil, kdyby těch třicet stříbrných znamenalo i funkci předsedy NSS. U člověka jeho morálky lze předpokládat, že peníze dokáží ovlivnit i jeho rozhodování jako nezávislého soudce.

Luděk Růžička, právník a publicista

Související články

5 KOMENTÁŘŮ

  1. To je ta tzv. liberální demokracie. Když se jim nebudou líbit výsledky voleb, zruší je pod nějakou záminkou taky.

  2. V r.1989 a i později působil a pravděpodobně stále působí u Ústavního soudu občan USA jako PORADCE. Tím by bankéři, obchodníci, velkostatkáři a další kapitalisté z USA a z původního paktu NATO řídili Ústavní soudce a tím i rozhodnutí soudců nižších stupňů . Soudci jsou NEZÁVISLI´na zákonech a ti, kdo jsou označováni jako soudci ÚS dokonce zákony vydávají – označují je jako NÁLEZ Ústavního soudu. Pokud si chceme hrát na demokracii měla by moc zákonodárná patřit poslancům parlamentu a moc soudní by měla podléhat rozhodnutí poslanců parlamentu stejně jako moc výkonná – d emokracie USA, Britanie a dalších států původního paktu NATO to mají definované jinak.

  3. Šimíček a Baxa ve zločinném spolčení s Fialou a Rychetského Pětikoalicí a Pavlem okradli důchodce, kterým podle zákona patří valorizace důchodů v roce 2024.
    Právo a spravedlnost už v rozbitém Československu neexistují. Soudci Ústavního soudu v Brně si přidali a přihráli si peníze do svých kapes.

    • Prasárna Baxova a Šimíčkova Ústavního soudu v Brně pro uzákonění prasárny Fialy a Rychetského Pětikoalice a Pavla spáchané na českých důchodcích nemá obdoby.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy