Home Názory Levá, pravá, levá, pravá… K poctě zbraň!

Levá, pravá, levá, pravá… K poctě zbraň!

»Levá, pravá, levá, pravá… Vpravo v bok, vlevo v bok. Zastavit, stát! Přískokem plazením vpřed! Zpívat! Dozpívat! Pozor! Pohov! Dovolte mi promluvit…« Nezbláznil jsem se? Nikoliv. Bez obav. Jen se cvičím, abych něco nepropásl a nestal se nebezpečným pro demokracii v Česku.

Čeká nás zavedení pořádku. Klidu do našich myslí a domovů. Konec lží a dezinformací. Armáda dostane více peněz na nákupy všeho druhu, abychom lépe mohli čelit nepřátelskému útoku, a to jak zvenčí, tak zvnitra. Jsme totiž ve válce, jak nám bylo sděleno samotným premiérem, sirény se zkoušejí ostošest, mosty opravují, aby po nich mohla projet těžší vozidla, je víc prostředků na výstavbu dálnic pro přesun vojska – nejen našeho – a vznikne nový ouřad, který bude sledovat, kdo se odváží narušit demokracii. Ten, kdo by chtěl porušit přijatá opatření, bude náležitě příkladně potrestán.

»Levá, pravá, levá, pravá… Vpravo v bok! Zastavit stát! Dozpívat…«

Nový prezident má své zkušenosti, učil už vojáky socialistické armády nejen jak se plížit, ale i marxismu-leninismu, a měl v tom úspěchy. Proto ho převzali do demokratické armády, protože ta před tím demokratická nebyla, a svěřovali mu stále vyšší a vyšší funkce. Stal se dokonce náčelníkem náčelníků v mírové Alianci, přesto však válčící daleko od svých vlastí. Brání tak prý demokracii a svobodu.

»Levá, pravá, levá, pravá… Přískokem plazením vpřed! Vztyk! Pó-zor!«

Jak onoho cíle, abychom všichni byli jednotní, docílit? Nic není jednoduššího. Dětem se místo kachniček na provázku dá makítka tanku Abrams a když trochu vyrostou, místo hry na slepou bábu je přijdou učit skrývání se v terénu strýčkové a tety ze správných neziskovek. Ty pak je budou doprovázet až k maturitě a přímo nebo přes Facebook jim radit, co je demokratické a co nikoli. A učit se bude jen učivo schválené příslušným úřadem, jenž k tomu účelu bude zřízen.

»Levá, pravá, levá pravá… Pozor! Pohov! K zemi! Vztyk! Pochodéém vchod!«

Současně je ovšem třeba zabránit šíření nepřátelské nebo jen jiné propagandy, jež by se lišila od státně schválené. Za prvé je proto nutné omezit štvavé tiskoviny, tedy zřídit příslušný sledovací úřad, kde budou pracovat desítky, možná stovky dobře placených a tedy věrných úředníků. Za druhé omezit možnost konání různých shromáždění a demonstrací, která jsou proti zájmovým cílům generálního prezidenta a vlády a vlastně tak ohrožují demokracii či se přímo pokoušejí ji likvidovat.

»Levá, pravá, levá pravá… Dovolte, abych s vámi promluvil…«

Kdo do jaké funkce půjde, musí být pečlivě zvažováno. Ti nejednající demokraticky, trollové z východu, lidé z nesystémové opozice, apod., musí být odděleni od možnosti ovlivňovat společnost. Jejich činnost je totiž ohrožením naší demokracie. Proto bude třeba i trestat. Nepomůže-li domluva, bude následovat postih. Od částečného zbavení důchodu či volebního práva, omezení dalších občanských svobod, zvýšení daní, apod. Dostanou navíc razítko o společenské nespolehlivosti, jež omezí možnost jejich pracovního využití, o čemž bude informovat internet, dojde k obnovení rakouského Franz Josefova prügelpatentu (o fyzických trestech) či odsouzení samotnými soudy. K tomu budou vyškoleni speciální soudci. Tábory či vězení pro odsouzené budou podléhat zvláštním předpisům, budou převychováváni odděleně od zločinců, aby je neinfikovali. Lidé z nich vyjdou jako zcela oddaní demokracii dokonce s prapory nad hlavou a s písní Zachovej nám pana generála (jde o upravenou starou rakouskou hymnu), jíž jim bude hrát vojenská hudba.

»Levá, pravá, levá pravá… Dozpívat!«

Pan generál ví, jak na to. Befel je befel. Zvláště, když jsme, alespoň podle pana premiéra, ve válce. Neplnit ho znamená ohrožení demokracie a svobody. A ten, kdo si tato práva nezaslouží, nemůže počítat s tím, že bude tolerován demokratickými stranami pětikoalice a samotným panem prezidentem. Pan generál má plán, nebude to aeroplán (narážím na píseň z nacistických skečů, v níž se útočilo na prezidenta Beneše), proto už dnes, ještě před převzetím moci, si připravuje »doklad« (ve vojenštině referát s pokyny) k výcviku, aby ho po 8. březnu začal uvádět v činnost. »Provedení zajištění« bude nutné uskutečňovat rázně, po vojensku, protože demokracie a svoboda jsou ohroženy.

»Levá, pravá, levá pravá… Pochodem vchod! Zastavit stát! K uvítání zprava k poctě zbraň!«

Jaroslav Kojzar

1 KOMENTÁŘ

  1. Beznaděj se vznáší nad touto republikou a válka za humny vše umocňuje , jen občané békají podle vládních not.

Comments are closed.