Home Názory Mediální trestní oznámení (1) – Jan Lipavský

Mediální trestní oznámení (1) – Jan Lipavský

Vytvořil jsem nový institut – mediální trestní oznámení. Když se k tomu nemají ústavní právníci, byť bezpochyby je co žalovat, začnu vířit vody já. Sice bez právní validity, ale udělám maximum toho, co mi možnosti dovolují. Na rozdíl od většiny těch, kteří to mají v popisu práce a nekonají vůbec nic. A hned můžeme začít…

Podávám mediální trestní oznámení na ministra zahraničí Jana Lipavského, neb ho podezírám ze šíření poplašné zprávy podle § 357 Trestního zákoníku. Za následující výrok, jenž v úterý 6. června 2023 pronesl na semináři k bezpečnostní strategii České republiky: »Česko dnes není v bezpečí. Odehrává se konflikt blízko hranic. Hrozba přichází kromě Ruska i z Číny.«

Ministr Lipavský neopřel toto nesmírně závažné sdělení o jediný relevantní důkaz, jenž by potvrdil jeho pravdivost, tudíž se lze domnívat, že se dopustil šíření poplašné zprávy.

§ 357 Trestního zákoníku – Šíření poplašné zprávy

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně.

K odstavci (1)…

Že obsah výše uvedených odstavců § 357 Lipavský naplnil, o tom není z mého pohledu sporu. Jednak, jak jsem již zmínil, své tvrzení, které převzala většina celostních médií, nepodpořil jediným konkrétním důkazem, pouze známými, donekonečna omílanými obecnými frázemi, a jednak se obsahově totožných sdělení dopouští opakovaně.

Že takto znepokojil alespoň část obyvatelstva, je nepopíratelné, a že tak učinil úmyslně, rovněž. Logicky. Když informace tohoto charakteru střílíte od boku, lžete. A když lžete, je v tom vždy nějaký nečestný úmysl.

K odstavci (2)…

Protože Lipavský tuto informaci prezentoval veřejně, navíc z vysoké vládní pozice, jistě ji ony orgány, zmíněné v odstavci 2, zaregistrovaly, čili de facto jako kdyby jim ji sdělil přímo.

K odstavci (3)…

Že tento čin páchá opakovaně, lze také lehce prokázat s odkazem na jeho nedávné výroky téhož obsahu. Jeden z nich za všechny další: »…to, co nás ohrožuje, není Putin a Rusko jako takové, ale ohrožuje nás myšlenka ruského imperialismu…« – řekl na setkání se studenty náchodského gymnázia začátkem května letošního roku.

Nevím jak vy, ale já kolem sebe zatím vidím jen americký imperialismus…, resp. imperialismus, praktikovaný Severoatlantickou aliancí z rozkazu Pentagonu, z něhož ministr zahraničí paradoxně osočuje Rusko. Jinak řečeno – skutečnost se má právě naopak.

Doženou Lipavského orgány činné v trestním řízení, nebo bude dál smět beztrestně šířit kacířské bludy?

Robert Fish

1 KOMENTÁŘ

  1. ❗️🇺🇦🇵🇱Zvláštní poděkování Polákům ze strany ukrajinských migrantů. Ve městě Vratislav ukrajinští uprchlíci namalovali řadu urážlivých nápisu v polštině na zdi jednoho z domů.

    📌Byly totiž namalovány nápisy „Poláci jsou kur*y”, „Polsko je ho*no“, „UA Azov“ a „Bandera tým“.

    Součástí této zprávy na @neCT24 je video se sprostotou Ukrajinců. Je to docela síla.

    Sledujte @neCT24 | 42TCen.cz

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here