Home Kalendárium Mistr Jan

Mistr Jan

Na Staroměstském náměstí stojí dva pomníky. Jeden měl zvýraznit naši českou podřízenost. Proto vznikl po Třicetileté válce, která naši vlast vrhla do tmy a dala na pospas Habsburkům a všemocné katolické církvi. Nekatolický národ měl být rekatolizován a v období Marie Theresie a Josefa II. dokonce poněmčen. To se naštěstí nestalo. Nové myšlenky a síla národního povědomí dokázaly národ pozvednout a pozvedly. Jedním z velmi významných momentů, který tomu napomohl, byla připomínka učení a strádání Mistra Jana.

Právě druhý pomník, monument, na Staroměstském je věnován jemu. Mistr Šaloun ho pojal velkoryse. Byl výzvou onomu mariánskému, který se usadil v blízkosti poledníku, téměř na dosah místa, kde čeští pánové v roce 1621 ztratili své životy, aby národ byl zbaven svých vůdců a snadněji byl pokořen. Nedivme se, že po 28. říjnu 1918 vzbouření občané tento pomník svrhli a on na sto let zmizel z posvátného místa. Nedivme se však tomu, že po listopadovém převratu ti, kteří by rádi vrátili kolo dějin zpět, zase znovu prosadili jeho návrat, tedy repliky pomníku, zpět, aby jako vztyčený prst hrozil monumentu Jana Husa a tedy jeho myšlenkám.

Současnost ještě více nahrává snaze Husovu připomínku oslabit. Začalo se útokem na dobu po jeho smrti na hranici daleko od domova, na níž ho většinou hlasů prelátů odsoudil Kostnický koncil. Revoluční myšlenky Mistra Jana a vojska hájící jeho odkaz byla a jsou stále nebezpečné. Proto vadí i období obrozenectví a podle názoru »chytrých hlav« z BIS je nutné přístup k němu změnit. Tak to bylo psáno, tak to zřejmě je dál rozpracováváno. Hus a jeho následovníci jsou totiž stále hodni pozornosti. Učit, že se ve všem má postupovat podle Bible, tedy všelidských zákonů, a nikoli podle výkladu mocných, kteří jakýkoli přístup jsou ochotni pro své cíle zmanipulovat, je stále nebezpečnější. Co kdyby si lidé uvědomili, jak se s nimi manipuluje a řídili se třeba Husovými myšlenkami nejen o pravdě, ale i o rovnosti, o neposlušnosti pánům neřídících se Písmem, o vzájemné úctě? To by mohlo být velmi nebezpečné pro jejich posty a moc. Proto se krok za krokem snaží Husovu památku omezit na proklamace a dát jí jen náboženský podklad. Tak se dozvídáme, že vlastně boj Mistra Jana byl jen o čistotu víry. Omezující obsah je pak totiž snadněji možné zneužít a novým generacím vsunout do myšlenek jiný, předem pečlivě promyšlený obsah. Husův sociální boj se potom stane druhotným a jiskra, která by z něj přeskočila, by už nehrozila plamenem.

Nechci rozebírat slovo za slovem myšlenky učení a z odkazu Mistra Jana. Byl jednou z největších postav našich národních dějin. Snahy ho z nich vytlačit, nebo alespoň ponížit, nemohou uspět. Neuspěly po dlouhá staletí po jeho smrti, nepodařilo se je překrýt Janem Nepomuckým (z Pomuku), nestane se tak ani vtloukáním pseudoevropanství do našich hlav a hlav našich potomků. Jsou totiž živé, stále mají co říci a dokonce v nás povzbuzují naše češství, protože od počátku byly směřovány k lidu naší země a tak i zůstane.

Jaroslav Kojzar

9 KOMENTÁŘE

 1. V roce 1977 jsem jak 26ti letý měl možnost navštívit Kostnici ,proto je mi protivné sledovat současnost.Komunisté navázali na myšlenky vzniku republiky v roce 1918 a mistr Hus byl pevně spjat s naší minulostí. Potupa našeho národa zaprodáncí byla v podobě repliky OBI znovu vztyčena ,aby byla znovu zbourána a to tehdy ,až se národ probudí.

  • Pane Marku, to jste musel být hodně prověřený komunistický kádr, když vás vyslali v době vrcholné normalizace na Západ. Nebo jste tam měl nějaké zvláštní poslání?

   • ⚡️Ruští vojáci ukořistili britskou střelu Storm Shadow na záporožském úseku fronty

    Střela byla dnes předána obranným podnikům, kde „rozluští“ algoritmy jejího řídicího systému a poskytnou je odborníkům na protivzdušnou obranu.

    👉 Sledujte @marsalMalinovskij a pošlete odkaz přátelům!

   • 🇨🇿 Vojáci Ozbrojených sil Ukrajiny vycvičení českými instruktory se vzdali hned v první bitvě.

    Zajatý ukrajinský voják prozradil, že byl vycvičen českými instruktory.

    👉 Sledujte @marsalMalinovskij a pošlete odkaz přátelům!

   • Pokud vím, tak hlavní problém byl se západní měnou, protože ji socialistický stát šetřil na dovoz moderních technologií, nechtěl ji prošustrovat na výlety. Takže pokud byl např. někdo pozván, neměl většinou s cestou na Západ problém.

 2. Kojzar se, tak je pro něj typické, opět snaží prosazovat bolševický obraz Jana Husa, s kterým přišel už Zdeněk Nejedlý. Ten Husa přetvořil na sociálního revolucionáře a bojovníka proti západnímu katolicismu. Hus byl pasován do role prvního protokomunisty, na nějž pak snadno navázal revoluční Tábor se svým krátkodechým společenským vlastnictvím.
  Nic z toho Hus samozřejmě nebyl. Byl především církevním reformátorem a pedagogem. A jistě to byl statečný člověk. Ne náhodou Hus coby vzor vzdoru inspiroval v lednu 1969 studenty Jana Palacha a Jana Zajíce. Jejich sebeupálení na protest proti ruské okupaci byla přímým pokračováním Husovy statečnosti.
  To nám ale Kojzar, z důvodu naprosto zřejmých, zcela jistě nepřipomene.

  • Dva zpitomělí sebevrazi se hodí českému fašismu do krámu.
   Brázda, ty hřešíš na to, že fašistické tvoje blitky se na iPortal24 nemažou, ale ponechávají pro pobavení komunistů.

  • To je popleta, ten Brázda. Hus přece nechtěl být upálen.
   Palach v odůvodnění svého činu nic o „protestu proti ruské okupaci“ nepsal. To mu podsouvají až dnešní propagandisté, což je nechutné.
   Ve středověku se sociální reformátoři nemohli stavět proti církvi, to je snad jasné.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here