Home Názory Morální vítězství děkana Ševčíka

Morální vítězství děkana Ševčíka

Děkan národohospodářské fakulty VŠE doc. Ing. Miroslav Ševčík je už několik týdnů obtěžován rektorem VŠE, Dvořákem, v podstatě z důvodu Ševčíkovy účasti na protivládní demonstraci. Rektor Dvořák se dožaduje odchodu Ševčíka z pozice děkana. Ševčíkovi se dostalo velké morální satisfakce, neboť etická komise Národohospodářské fakulty VŠE sdělila, že neshledala v jeho jednání rozpor s etickým kodexem školy.

Rektor VŠE Dvořák se tedy nesmlouvavě dožaduje odchodu doc. Ševčíka z funkce děkana fakulty. Snažil se k tomu využít nejprve nátlakovou akci, svolanou za pomoci ČT na náměstí W. Churchilla před Vysokou školou ekonomickou. Neúspěšně. Dostavilo se pár desítek radikálů a zhruba stejný počet těch, kteří Ševčíka podporují. Pak se rektor snažil zapůsobit se svým nehorázným požadavkem na senát Národohospodářské fakulty – rovněž bezúspěšně.

A nyní dostal rektor Dvořák další facku, tentokrát od etické komise Národohospodářské fakulty. Jeden by řekl, že už by to mohlo stačit, ale podle všeho si rektor Dvořák objednal také nátlak od několika málo sponzorů školy s tím, že pokud Ševčík neodejde, zastaví sponzoring VŠE. Prostě nechutné praktiky nechutných individuí.

Z mainstreamových médií se jaksi zcela vypařila velmi závažná a pro Dvořáka dehonestující informace, že tento, v současné době rektor VŠE, řídil v letech 2004 – 2008 dozorčí radu společnosti Key-Investments (KI). Část veřejnosti a zejména mainstreamová média trpí ztrátou paměti, neboť z KI se »záhadným způsobem vypařilo« – alespoň podle konstatování soudu, 850 mil. Kč. Petr Dvořák, který působil ve funkci dozorčí rady KI v letech 2004–2008, kdy ve společnosti docházelo ke zjevným lumpárnám, se tváří, jako by nic. Jako by se nic nestalo. Dvořáků je přeci, stejně jako Nováků a Svobodů tolik, kdo by pátral po tom, jestli právě on to byl, kdo stál v čele dozorčí rady KI.

Připomeňme, že Dvořák útočící na akademické svobody, konkrétně na svobodu slova a názorů, byl v čele dozorčí rady společnosti, která okradla 45 důvěřivých klientů o několik set milionů korun. Ty proměnila vesměs do cenných papírů s minimální hodnotou anebo s hodnotou toaletního papíru. To, že by odborník na finance nerozeznal, jakým neodpovědným způsobem se pracuje ve společnosti KI s penězi klientů, k nimž patřily, bohužel, i některé obce, považuji téměř za nemožné.

Mimochodem, obce ztratily ve společnosti KI nenávratně 523 mil. Kč. Byly to i některé městské části Prahy, které přišly o desítky milionů korun, ale také Sokolov, Votice, Lázně Bohdaneč ad.

Dva manažeři společnosti KI byli následně odsouzeni k několikaletému trestu odnětí svobody. Ten, kdo se jim měl dívat jako předseda dozorčí rady na prsty, z toho vyvázl bez úhony. A hnal se bezuzdně za další kariérou. Nejprve byl děkanem fakulty, dále prorektorem VŠE a dnes je rektorem.

Pokud by měl někdo rezignovat, myslím, že by to měl být právě doc. Dvořák a nikoliv doc. Ševčík.

Pokud bude Dvořák pokračovat ve svých útocích na Ševčíka i nadále, pak už to souvisí přímo s jeho snahou rozdělit vysokou školu a její studenty a pedagogy na dvě znepřátelené a hádající se skupiny. To jistě není v zájmu nikoho a zejména ne studentů. Měl by se již smířit s tím, že podobné metody á la Zdeněk Nejedlý, jako je likvidace nepohodlných akademických funkcionářů, jsou dnes, doufejme, již neuskutečnitelné.

Jiří Paroubek

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here