Home Názory O úspěšné smeči, avšak bodech pro blokaře

O úspěšné smeči, avšak bodech pro blokaře

1455 – to je číslo, které podle webu CZ.NIC udává aktuální počet zablokovaných internetových domén (platné k 19. 10. 2023 06:30:01). Nechci soudit, zda je to hodně nebo málo (registrovaných domén CZ je ke stejnému časovému údaji 1 472 129) a rovněž je třeba zohlednit fakt, že převažující procento z nich bylo vyřazeno (tak zní oficiální název) kvůli různým porušením takříkajíc technických pravidel, co se např. nesplnění daných podmínek registrace týká apod. Nic politického…

Jenže o tohle nejde, nebo resp. jde, ale v jiné souvislosti, která už tak průzračně čistá a v souladu se zákony či Listinou základních práv a svobod není. V tom výše uvedeném počtu, abych dodržoval správnou terminologii – tedy vyřazených webů – se totiž velmi snadno schovají i ty, které všechny registrační a další technické podmínky, dané zákonem, splňují.

Novinky.cz, které tuto informaci z webu NIC.CZ zveřejnily, také uvádějí, že: »Po vpádu ruských ozbrojených sil na Ukrajinu na konci loňského února byly podle tohoto článku zablokovány tuzemské dezinformační weby, které šířily ruskou propagandu – šlo například o Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.«

Nicméně, jak dále aktuálně potvrzují Novinky (bavíme se o počtu z onoho jednoho tisíce čtyř set padesáti pěti)… »Desítky dalších domén jsou zablokovány na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení či jiných orgánů veřejné moci, což je další oprávněný důvod k blokaci.«

Oprávněný důvod – a jsme u jádra pudla. Co je to oprávněný důvod, v tom bych měl jasno = jakákoli zveřejněná informace, která se vymyká oficiálnímu výkladu. A to jsou všechny, které zpochybňují nebo jinak než je povoleno, vykládaly nebo vykládají rusko-ukrajinský konflikt, covidovou pandemii a dnes už i izraelsko-palestinský konflikt – lhostejno, že v rovině ryze odborné, že tyto (dez)informace prezentují renomovaní experti na daná témata s mnoha vědeckými tituly před i za jménem a ověnčeni taktéž mnoha prestižními mezinárodními oceněními.

Budu-li mluvit sám za sebe, nevzpomínám si, že bych minimálně od začátku SVO (24. 2. 2022) citoval, byť třeba jen jednou, nějaký ruský web či ruského politika, vyjadřujícího se k tématu. Abych předešel vině a trestu, vždy se v zásadních konstatováních odkazuji na weby neruské, většinou americké, a na experty neruské, většinou americké. Nic naplat, i ony a oni, jsou-li citovány/i na českých webech, jsou šiřiteli ruské propagandy a tudíž hodny/i vyřazení, čili zablokování, což je, jak uvádím výše: oprávněný důvod pro takovéto rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.

Neutečete z toho, neboť je-li ideologie postavena nad právo, což nezpochybnitelně je, můžete se opírat o odborníky takřka »svaté« a je vám to, lidově řečeno, k prdu. Činný orgán nemilosrdně smete každého takového.

Kdyby to blokování bylo aspoň tak férové jako např. ve volejbale. Tam, když smečující hráč bloky propálí, hraje se dál, poněvadž onen smečař byl prostě lepší než onen blokař. V médiích toto ovšem neplatí. Můžete mít výskok a ránu v ruce par excellence, bloky mohou být děravé jak řešeto, ale v momentě, kdy je propálíte, hra se přerušuje a body naskakují mužstvu neúspěšných blokařů. Chápete tu beznaděj?

Jan Čech

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here