Home Názory Odezdikezdismus a »chytání krávy za ocas«

Odezdikezdismus a »chytání krávy za ocas«

Plánování se po Listopadu stalo doslova sprostým slovem. A tak ho nahradil odezdikezdismus. Je všudypřítomný takřka ve všech oblastech života současné upadající společnosti.

Proto mě poněkud překvapily chystané novinky ve školském zákoně, které zveřejnila na svém webu vláda. Obce a kraje totiž podle nich budou muset pravidelně na svém území aspoň jednou ročně sledovat počet obyvatel podle věku, porodnost a stěhování a zaměřit se přitom mimo jiné na počty škol a školek, jejich naplněnost a počty odmítnutých žádostí.

»Jeví se jako klíčové zavedení jasného rámce pro monitorování daných ukazatelů pro možnosti plánovat služby a jejich rozvoj s předstihem,« uvádějí v podkladech autoři novely. Konstatují přitom známou věc, že totiž nabídka předškolní péče a vzdělávání neodpovídá demografickým výkyvům. Cílem podle předkladatelů má být nastavení pravidelného hodnocení a plánování podle potřeb v lokalitách, protože nedostatek míst ve školkách a školách omezuje lidi v plánování rodičovství i při slaďování práce a rodiny.

To samozřejmě není nic objevného, ale jo… Dokonce by se chtělo zatleskat, kdyby… kdyby totiž nešlo o něco, co by soudný člověk považoval za samozřejmost.

Kritický nedostatek míst ve školkách je v Česku dlouhodobě. Dnes už ale chybí místa i v základních školách či družinách. A letos vyvstaly obrovské problémy také při přijímacím řízení na střední školy. Dodávám, nijak překvapivě. Právě před patnácti lety, tedy v roce 2008, totiž došlo k dost výraznému zvýšení porodnosti. Podle Českého statistického úřadu se ve zmíněném roce narodilo téměř 119,6 tisíce dětí. Při jejich početí totiž stvořitelé nového života ještě nevěděli, co nás čeká, a mnozí i věřili »nejlepšímu« ministru financí, že se nás nastupující finanční krize nedotkne. Ale to už je minulost, ze které se Kalousek, jenž se tehdy ve své predikci hrubého domácího produktu pro tvorbu státního rozpočtu sekl o přibližně devět procent, hodně rychle oklepal. Slušný člověk by se na rozdíl od něj ještě teď »brodil kanály«…

Pro dnešek je ale podstatný onen údaj, který jasně signalizoval, že letos se bude o studium na středních školách ucházet opravdu mimořádně silný ročník. A v tomto světle se současné »chvályhodné« vládní snahy o alespoň jakés takés plánování jeví jako »chytání krávy za ocas«.

A to se přitom uvažované povinnosti (zatím totiž jde o neschválený návrh) týkají pouze obcí a krajů. Jen tak na okraj k nim ještě doplňme, že při svém plánování také budou muset počítat s nějakým tím přílivem migrantů, a ten se zejména při nezodpovědném počínání současné Fialovy vlády bude odhadovat poněkud hůře…

No a co takhle, aby si nějakou povinnost uložila také sama vláda. Třeba přizpůsobit střední (to spolu s kraji) a vysoké školství potřebám vývoje tuzemské ekonomiky (záměrně se vždy vyhýbám slovu české, protože její podíl je u nás už marginální). Chápu, že je to poněkud tvrdý oříšek v době, kdy nemalá část středních a vysokých škol je v soukromých rukou, avšak spoléhat se na trh, že problém vyřeší, znamená zcela ignorovat dosavadní zkušenosti s jeho fungováním. Ale to bychom chtěli od našich pravicových vlád a zejména od té současné demoliční asi opravdu moc…

Ivan Cinka

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here