Pokleslá informační kultura a jaký bude výsledek

Každý den se setkávám s tím, že u nás přestávají platit principy právního státu a nikdo už se ani nezamyslí nad dodržováním nejzákladnějších lidských práv a svobod. Když to někdo udělá, bývá často osočován a hanoben a různě nálepkován, kdy nejmírnější nálepkou je »chcimír«.

Dovolte mi připomenout, že v naší zemi od roku 1977 platí jako závazný právní dokument Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, o právech hospodářských a sociálních, který byl vyhlášen pod č. 120/1976 Sb. Ten v článku 20 odst. 1 ukládá – cituji »Jakákoliv válečná propaganda je zakázána zákonem«. Bývalé Československo tento závazek plnilo i bez této mezinárodně potvrzené povinnosti tím, že přijalo zákon o míru č. 165/1950 Sb., který platil až do 31. 12. 2009. Od roku 2010 zákon již nemáme a povinnost zakázat válečnou propagandu máme převedenu, i když ne tak detailně, v § 407 trestního zákona č. 40/2009 Sb. Ještě jedna věc je v článku 20 v odst. 2 důležitá, a to je zákaz hlásání jakékoliv národní, rasové nebo náboženské nenávisti, jež představuje podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí. Problém je v tom, že tento zákaz jen málokdo respektuje. Nenávistných projevů slyšíme a čteme z různých medií či přímo od politiků, včetně těch vrcholných, tolik, že orgány činné v trestním řízení pravděpodobně rezignovaly na to, aby z úřední povinnosti takové trestné činy stíhaly.

To je ale chyba, a to zásadní, protože právě živená a neodmítaná národní a další nenávist je živnou půdou pro spory, které ze slovních útoků mohou přejít k útokům fyzickým, včetně případnému použití zbraní. Brutální vražedný útok na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci loňského roku vnímám jako důsledek nedodržování těchto základních povinností, ke kterým jsme se i mezinárodně právně zavázali, stejně mohu připomenout atentát na předsedu slovenské vlády Roberta Fica, který je velkým mementem.

Je to potřeba zastavit! Žel současná česká vláda s tím nic nedělá, ba právě naopak, některá vyjádření jsou podle mne přímo naplněním skutkové podstaty § 407 trestního zákona, a tak nemohu přijmout až vychloubačné tvrzení předsedy vlády Petra Fialy, že jsme bezpečná země. V bezpečné zemi neroste takovým tempem kriminalita, neřeší se hromadné vraždy a nepropaguje se nenávist. Vulgární přepisování historie, evidentní dvojí metr na výroky koaličních a opozičních politiků, včetně omlouvání excesů, kterých se dopouští členové a funkcionáři vládních stran, je do očí bijící.

I tady platí zejména »kdo seje vítr, sklízí bouři«. Jen mám obavu, aby společnost byla na řešení bouře připravena. Také si musíme položit otázku, kdo bude případnou bouři řešit, zda na to máme dostatečně fundované lidi, kteří nebudou jen politiky, ale budou se chovat jako státníci a půjde jim o prosperující republiku, která si udrží vlastní suverenitu a zajistí občanům jejich právo, právo na rozvoj.

JUDr. Vojtěch Filip

Související články

6 KOMENTÁŘŮ

  1. Tak alespoň je výhoda, milý Vojtěchu, že můžete svobodně publikovat Vaše protivládní názory a na Vás, ani ipostal24 za to nikdo nepostihne. Nepřál bych Vám zažít vládu komunistické strany. Kdybyste se něco takového pokusil rozšiřovat, dopadla by špatně vaše advokátní praxe, Vy osobně, Váš syn, Vaše dcera a možná i Roxinka…

    • Není to pravda, Fialův režim brutálně ničí lidská práva, zejména svobodu slova. Už vede politické procesy proti svým odpůrcům. Vzpomeňme např. učitelku Bednářovou nebo Josefa Skálu. A to se ještě nikdo neodvážil v médiích otevřeně konatatovat, jak to s tou válkou na Rusi doopravdy je.

  2. Pročpak tenhle pán už před mnoha lety neopustil funkci, na kterou nestačil? Mohli jsme se vyhnout současné nadvládě pravičáků. Mohli jsme se vyhnout té mezinárodní ostudě, kdy naše drahá vlast hanebně podporuje fašistickou diktaturu.

  3. Fialův ordner Brázda se snaží svými bláboly rozbíjet diskuse na iportaL24, tak jako němečtí Hitlerovi ordneři s klacky v Německu napadali a rozbíjeli demonstrace komunistů. Skončilo to pak plynovými komorami a vražděním lidí v německých koncentračních vyhlazovacích táborech. Fašizace Německa začala taky pozvolna, tak jak se pozvolna fašizuje ČR vydatnou pomocí takových Brázdů.

  4. Podle nejnovějšího vydání Globálního indexu míru (Global Peace Index) je Česko osmou nejbezpečnější zemí na světě. Před námi jsou pouze takové země jako Island, Dánsko, Rakousko. Dokonce i Švýcarsko je za námi. Filip tedy bohapustě lže, když zpochybňuje bezpečnost naší země. Jeho tvrzení vyznívá jako šíření poplašné zprávy, což podle § 357 odst. 1 tr. zákoníku je ohrožovacím trestným činem a jeho šiřitel může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

    • Váš režim už 35 let vede nebo podporuje útočné války po celém světě, takže je jenom otázka času, než se nám to vrátí jako bumerang.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy