Home Názory Při pohledu na dnešní Česko mi přijde únos mimozemšťany jako záchranná akce

Při pohledu na dnešní Česko mi přijde únos mimozemšťany jako záchranná akce

Na půdě Poslanecké sněmovny se v těchto dnech odehrává nové divadelní představení. Kterak okrást české důchodce při příští, červnové valorizaci důchodů.

Jde o smutné »zjištění«, že po více než 30 letech slibování blahobytu a srovnání životní úrovně se Západem, v obnoveném kapitalistickém zřízení je státní kasa v současné době děravější ještě více, než onen pověstný ementál. Podle premiéra vlády Petra Fialy prý ale »nikdo nemůže říct, že nezvyšujeme penze. Jen upravujeme parametry, aby se skokově neutrhly«.

Současné přespávání v Poslanecké sněmovně a vzájemné osočování se děje několik týdnů poté, kdy si poslanci navýšili své platy. Základní plat (bez náhrad) »řadového« poslance se tak zvýšil o částku 144 tisíc Kč hrubého ročně. Roční navýšení základního platu pro nejdražší ženu za pultem v ČR Markétu Pekarovou Adamovou pak představuje »bonus« ve výši 372 tisíc Kč hrubého!

Pro přehlednost přidávám přehled navýšení hrubého měsíčního platu ústavních činitelů k 1. 1. 2023, kdy státní kasa letos vyčlení na jejich platy asi o 730 milionů Kč více oproti předcházejícímu roku:

Hrubý měsíční plat ústavních činitelů
2020 až prosinec 2022náhrady2023náhrady
poslanec, senátor90 80047 200 až 64 000102 40053100 až 72 000
předseda výboru, komise127 80047 200 až 64 000144 10053 100 až 72 100
předseda komory243 80048 800274 80055 000
místopředseda komory173 20045 400195 30051 200
premiér243 80031 200274 80035 100
vicepremiér209 40027 800236 00031 300
ministr173 20025 300195 30028 500
prezident republiky302 700281 700341 200317 500
soudce**88 800 až 185 7005 600100 100 až 209 3006 300
státní zástupce **79 900 až 167 100090 100 až 188 3000
předseda NS a NSS252 20051 500284 30058 000
předseda ÚS292 60037 400329 80042 100
předseda NSA173 20025 300195 20028 500
prezident NKÚ210 20031 200236 90035 100
poznámka: ** podle délky praxe a stupněNáhrady pro poslance a senátory jsou součtem paušálních náhrad za stravu, reprezentaci a za dopravu (podle vzdálenosti bydliště). Zdroj: výpočet redakce: hrubý měsíční plat

Připomeňme si v době, kdy se podle asociální vlády mají senioři uskromnit a přispět tak k sociálnímu smíru, slova traktoristy, ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky pronesená v roce 2022 v souvislosti s navýšením platů ústavních činitelů: »Nebudu navrhovat prodloužení zmrazení, protože se týká nejen politiků, ale také soudců a státních zástupců. Už v tento okamžik je zmrazení, které proběhlo v únoru letošního roku, předmětem žaloby u Ústavního soudu.«

Po prezidentských volbách, kdy asociální vláda má v ruce již všechna esa, premiér Petr Fiala, všestranně podporující vládnoucí fašistický režim Ukrajiny, už nemusí skrývat, že pro své vlastní občany prostě peníze nemá!

Zatímco pro další mimořádnou valorizaci důchodů, pro kterou vláda v rozpočtu nevyčlenila ani korunu, se hledá částka necelých 20 mld. Kč, tak podle sdělení ministerstva financí představovaly v roce 2022 výdaje státního rozpočtu související s válečným konfliktem na Ukrajině (jedná se zejména o pomoc válečným uprchlíkům) částku 22,4 mld. Kč. Podíl finanční pomoci na celkových výdajích státu činil 1,1 %. Materiální pomoc byla vyčíslena na 2,8 mld. Kč. Je však třeba upozornit, že součástí těchto údajů není pomoc podléhající režimu utajení (týká se zejména oblasti materiální pomoci).

Pro přehlednost přikládám níže »rozčlenění« za jednotlivé rezorty, resp. správce kapitol státního rozpočtu:

Tabulka 1 – Finanční dopady

číslo kapitolykapitoladopady v mil.
302Poslanecká sněmovna Parlamentu19
304Úřad vlády České republiky26
306Ministerstvo zahraničních věcí622
307Ministerstvo obrany325
312Ministerstvo financí38
313Ministerstvo práce a sociálních věcí11 225
314Ministerstvo vnitra1 612
315Ministerstvo životního prostředí2
317Ministerstvo pro místní rozvoj7
327Ministerstvo dopravy126
329Ministerstvo zemědělství4
333Ministerstvo školství, mládeže a těl.872
334Ministerstvo kultury8
335Ministerstvo zdravotnictví16
336Ministerstvo spravedlnosti37
361Akademie věd České republiky30
377Technologická agentura ČR5
381Nejvyšší kontrolní úřad2
398Všeobecná pokladní správa7 463

Tabulka 2 –  materiální dopady

číslo kapitolykapitoladopad v mil.
307Ministerstvo obrany2 431
312Ministerstvo financí2
314Ministerstvo vnitra73,3
315Ministerstvo životního prostředí0,1
374Správa státních hmotných rezerv263,6
376Generální inspekce bezpeč. sborů0,3

V případě pomoci Ukrajině je třeba připomenou výši finanční pomoci, ke které se Fialova vláda přihlásila v rámci Evropské unie. Dle vyjádření ministerstva financí Evropská unie poskytuje Ukrajině pomoc prostřednictvím tzv. makrofinanční pomoci formou půjček s dlouhou dobou splatnosti. Poskytnutí pomoci (vyplácení jednotlivých částí makrofinanční pomoci) je vždy podmíněno plněním dohodnutých reforem a splněním politických podmínek, mezi něž patří respektování demokratických mechanismů, parlamentní systém založený na existenci několika politických stran, existence právního státu a také dodržování lidských práv.

V roce 2022 Evropská unie poskytla Ukrajině makrofinanční pomoc v celkové výši 7,2 mld. EUR. Za částku 1,2 mld. EUR by v případě nesplácení poskytl záruku do výše 9 % rozpočet Evropské unie. Za zbývajících 6 mld. EUR by záruku do výše 9 % nejdříve poskytl rozpočet Evropské unie a následně do výše 61 % nesplacené částky členské státy, a to poměrně podle klíče daného podílem jednotlivých států na hrubém národním důchodu Evropské unie v roce 2022. To v případě České republiky činí 1,57 %.

V roce 2023 bude Ukrajině postupně poskytnuta makrofinanční pomoc ve formě dlouhodobé půjčky v celkové výši 18 mld. EUR. Půjčka má odloženou dobu splatnosti a Ukrajina začne tuto půjčku splácet za 10 let. Schválený způsob ručení za půjčku je založen na záruce rozpočtu EU prostřednictvím jeho rezervy (tzv. headroom), což je rozdíl mezi maximální možnou výší odvodů členských států do rozpočtu EU podle rozhodnutí o vlastních zdrojích a schválenými stropy plateb z rozpočtu EU. Nejedná se tedy o bilaterální záruky jednotlivých členských států.

Suma sumárum, vyhlídky pro Českou republiku a její občany z pohledu ekonomického příznivé nejsou a se současnou vládou ani nebudou. Podle signálů, které nám premiér Fiala vysílá stále častěji, je potřebné se uskromňovat i nadále. Takto získané finanční prostředky směřovat do zbrojení ve prospěch NATO (USA), které svého agresora v podobě Ruské federace dlouhodobě nejen zná, ale bude i před ním chránit své koloniální satelity! Zvykejme si, že pro důchodce, matky samoživitelky a sociálně slabé skupiny občanů tato vláda peníze mít nebude. Namísto toho začneme konečně plnit svůj dlouhodobý závazek vůči zločineckému skupení NATO a vyčleňovat pro vojenské účely ročně minimálně 2 % HDP, což je částka, která mimo jiné několikanásobně přesahuje chybějící finance na valorizaci důchodů.

Na dokreslení současné situace přidávám text »zdobící« banner umístěný před nádražní budovou ČD v Přešticích: »Při pohledu na dnešní Česko mi přijde únos mimozemšťany jako záchranná akce. Já občan«.

Miroslav Kavij