Home Názory Víkendová anketa – jak Schengen zboural i důchodcovskou hranici

Víkendová anketa – jak Schengen zboural i důchodcovskou hranici

Pavel Votruba

Nemají to ti naši fakani jednoduché. Kokeš je nemilosrdný, strkaje ruce do cizích kapes, kdy se mu zlíbí. A jemu se »zlibuje« častěji než často. Ukažte mi jednu jedinou takhle luxusně vydržovanou milenku, vzdávajíc se dobrovolně a pokorně toho, že najednou luxusně vydržována býti přestává. Okamžitě spustí jekot a začne vyhrožovat, vydírat. Kokeš je právě takovou milenkou. Také chce víc a víc. Proto jeho vášniví milenci ze Strakovy akademie dostali najednou strach, co všechno by na ně milenka Kokeš mohl vytáhnout.

Každý chlap, který něco takového zažil, vám potvrdí, že zhrzená milenka, to je apokalypsa. I Kokeš jí bude, přestanou-li o něho Fialovi amanti jevit patřičný zájem.

Ber, kde ber, někde se začít musí. Vlastně se už začalo. Těmi prvními, kteří výhledově mají za úkol tuhle nenažranou milenku sytit, jsou budoucí důchodci, kteří těmi budoucími zůstanou až do skonání. Více zde:

»Novelizovaná Schengenská smlouva neboli smlouva o postupném, bezhraničním rušení společného důchodového zabezpečení, resp. důchodců jako takových, je nedílnou součástí práva EU, jež umožňuje občanům (dříve značeným jako důchodci) v počátečním stáří (60 až 75 let), event. dožijí-li se ho, i ve stáří pokročilém (75 až 90 let) a krajním (nad 90 let věku) upracovat se k totálnímu fyzickému a psychickému umrtvení. Tato novelizovaná smlouva stává se, počínajíc dnem platnosti, základem pro všeobecné rušení jakýchkoli bezpracně požívaných sociálních jistot, dříve garantovaných státem, a to pro občany z výše uvedených prenatálních období. Tím Schengenský prostor vytvoří věkově bezhraniční, přirozenou a zejména efektivní, tudíž pozitivní úmrtnost, konající se v nekonečném pracovně produktivním věku, jež bude spolehlivě anulovat (ta efektivní, produktivní úmrtnost) pobírání jakýchkoli bezpracných finančních částek, v minulosti obecně známých jako starobní důchody.«

Na úpravě tohoto novelizovaného dokumentu se v redakční všelidové diskusi můžete podílet i vy, naši čtenáři. Kdo z vás takovou možnost kdy měl, že jo? Z níže uvedených deseti návrhů jich smíte vybrat až pět. Bude s nimi zacházeno, jako by byly naše vlastní… Všechny takto došlé výběry oceníme pamětní medailí na rubu s apatickou tváří vrásčitého, bezzubého důchodce a na líci, ve středu pozlacené krumpáčové násady, vyrytým nápisem »Bez práce jsi zrádce«. Co důležitého tedy v oné citované novele na margo produktivního stáří a zaslouženého, efektivního úmrtí postrádáte ještě?

1. Povinný výkon těžké fyzické práce bez ohledu na aktuální zdravotní potíže, resp. lékařskou zprávu či lékařem vystavenou neschopenku.

2. Navýšení zákonné pracovní doby na 15 hodin denně.

3. Uzákoněné přesčasy v objemu 9 hodin denně.

4. Zavedení pracovních sobot a minimálně čtyřikrát až pětkrát do měsíce i nedělí.

5. Zrušení dovolených.

6. Omezení jakýchkoli přestávek během pracovního procesu na nulový počet (oběd, svačina apod.).

7. Zákaz používání firemního WC.

8. Nepřípustnost vzájemné verbální ani žádné jiné (např. posunkové) komunikace na pracovišti.

9. Za použití čísla 155 v průběhu výkonu zaměstnání bude provinilci odebrána plína, berle, umělý kloub, kardiostimulátor, invalidní vozík či jiná taková pracovní pomůcka.

10. Na jakýkoli výpadek některého ze základních lidských smyslů nebude brán zřetel.

To by bylo, abychom tu Ukrajinu nakonec přece jen neufinancovali… Jo, ještě něco, málem bych zapomněl – chci se zeptat: Připadá vám ta anketa legrační? Já jen, že mně ani moc ne, a to jsem se opravdu snažil.

Pavel Votruba

Víkendová anketa – jak Schengen zboural i důchodcovskou hranici

Nemají to ti naši fakani jednoduché. Kokeš je nemilosrdný, strkaje ruce do cizích kapes, kdy se mu zlíbí. A jemu se »zlibuje« častěji než často. Ukažte mi jednu jedinou takhle luxusně vydržovanou milenku, vzdávajíc se dobrovolně a pokorně toho, že najednou luxusně vydržována býti přestává. Okamžitě spustí jekot a začne vyhrožovat, vydírat. Kokeš je právě takovou milenkou. Také chce víc a víc. Proto jeho vášniví milenci ze Strakovy akademie dostali najednou strach, co všechno by na ně milenka Kokeš mohl vytáhnout.

Každý chlap, který něco takového zažil, vám potvrdí, že zhrzená milenka, to je apokalypsa. I Kokeš jí bude, přestanou-li o něho Fialovi amanti jevit patřičný zájem.

Ber, kde ber, někde se začít musí. Vlastně se už začalo. Těmi prvními, kteří výhledově mají za úkol tuhle nenažranou milenku sytit, jsou budoucí důchodci, kteří těmi budoucími zůstanou až do skonání. Více zde:

»Novelizovaná Schengenská smlouva neboli smlouva o postupném, bezhraničním rušení společného důchodového zabezpečení, resp. důchodců jako takových, je nedílnou součástí práva EU, jež umožňuje občanům (dříve značeným jako důchodci) v počátečním stáří (60 až 75 let), event. dožijí-li se ho, i ve stáří pokročilém (75 až 90 let) a krajním (nad 90 let věku) upracovat se k totálnímu fyzickému a psychickému umrtvení. Tato novelizovaná smlouva stává se, počínajíc dnem platnosti, základem pro všeobecné rušení jakýchkoli bezpracně požívaných sociálních jistot, dříve garantovaných státem, a to pro občany z výše uvedených prenatálních období. Tím Schengenský prostor vytvoří věkově bezhraniční, přirozenou a zejména efektivní, tudíž pozitivní úmrtnost, konající se v nekonečném pracovně produktivním věku, jež bude spolehlivě anulovat (ta efektivní, produktivní úmrtnost) pobírání jakýchkoli bezpracných finančních částek, v minulosti obecně známých jako starobní důchody.«

Na úpravě tohoto novelizovaného dokumentu se v redakční všelidové diskusi můžete podílet i vy, naši čtenáři. Kdo z vás takovou možnost kdy měl, že jo? Z níže uvedených deseti návrhů jich smíte vybrat až pět. Bude s nimi zacházeno, jako by byly naše vlastní… Všechny takto došlé výběry oceníme pamětní medailí na rubu s apatickou tváří vrásčitého, bezzubého důchodce a na líci, ve středu pozlacené krumpáčové násady, vyrytým nápisem »Bez práce jsi zrádce«. Co důležitého tedy v oné citované novele na margo produktivního stáří a zaslouženého, efektivního úmrtí postrádáte ještě?

1. Povinný výkon těžké fyzické práce bez ohledu na aktuální zdravotní potíže, resp. lékařskou zprávu či lékařem vystavenou neschopenku.

2. Navýšení zákonné pracovní doby na 15 hodin denně.

3. Uzákoněné přesčasy v objemu 9 hodin denně.

4. Zavedení pracovních sobot a minimálně čtyřikrát až pětkrát do měsíce i nedělí.

5. Zrušení dovolených.

6. Omezení jakýchkoli přestávek během pracovního procesu na nulový počet (oběd, svačina apod.).

7. Zákaz používání firemního WC.

8. Nepřípustnost vzájemné verbální ani žádné jiné (např. posunkové) komunikace na pracovišti.

9. Za použití čísla 155 v průběhu výkonu zaměstnání bude provinilci odebrána plína, berle, umělý kloub, kardiostimulátor, invalidní vozík či jiná taková pracovní pomůcka.

10. Na jakýkoli výpadek některého ze základních lidských smyslů nebude brán zřetel.

To by bylo, abychom tu Ukrajinu nakonec přece jen neufinancovali… Jo, ještě něco, málem bych zapomněl – chci se zeptat: Připadá vám ta anketa legrační? Já jen, že mně ani moc ne, a to jsem se opravdu snažil.

Pavel Votruba