Home Názory Víkendová anketa – je emočně nestabilní, disociální histrionička

Víkendová anketa – je emočně nestabilní, disociální histrionička

Pavel Votruba

Příjemný a ničím nerušený den, dámy a pánové, při vyhlašování oficiálních výsledků ankety »JČ – DIAGNÓZA 2022«. Hlasovali jste jako o závod, čímž jste dali najevo, že s ní soucítíte a že vám zdravotní stav jejího ducha není lhostejný.

Minulý týden jsme vám na základě odborných psychiatricko-psychologických posudků nabídli celkem devět diagnóz a vy jste mohli hlasovat až pro tři z nich, které se vám jevily jako nejvýstižnější. Psali jste nám, že rozhodování byla těžká, že na ni vlastně sedí všechny diagnózy. Přesto jste k posouzení přistoupili zodpovědně a co do množství výběru jednotlivých diagnóz obdivuhodně dodrželi námi stanovený počet. Tedy maximálně tři.

Dámy a pánové, ctění hosté a vážení sponzoři z České psychiatrické společnosti a Vězeňské služby ČR, jaké to duševní poruchy se podílejí na tvorbě válečnického monstra z pražských Dejvic, kde je jich nejvíc?

Třetí místo s nárokem na částečně hrazenou ambulantní léčbu s lázeňským pobytem v cele předběžného zadržení získává emočně nestabilní porucha osobnosti (impulzivní typ) se 115 349 hlasy. Pacient má sklon k nečekanému jednání, bez ohledu na následky, tíhne k hádkám či konfliktům, zvláště pokud mu někdo zabrání v impulzivním chování, má sklon k nezvladatelným výbuchům vzteku nebo násilí.

Pomyslnou stříbrnou medailí jste počtem 128 667 hlasů odekorovali histrionskou poruchu osobnosti. Pacient se nechá snadno ovlivnit ostatními, vyhledává vzrušení a aktivity, kde může být středem pozornosti, přisuzuje velkou roli své vlastní atraktivitě. Odměnou za 2. místo budiž časově neomezená rehabilitace v uzavřeném pavilonu psychiatrické léčebny s následným déletrvajícím rekondičním pobytem v zařízení Vězeňské služby ČR.

Dámy a pánové,

vítězem ankety »JČ – DIAGNÓZA 2022« se stává (chvilka nutného napětí)… disociální (antisociální) porucha osobnosti, kterou jste »odměnili« 137 208 upřímně míněnými hlasy. Pacient nemá pocit viny (»mohou za to ti ostatní«), má sklon k násilí, demonstruje bezcitnou lhostejnost a necitlivost k druhým.

U vítězné poruchy se na okamžik ještě zdržíme. Diagnóza je naprosto vystihující. Za rozpoutání 3. světové války by byla mohla neexistující ruská raketa na polském poli (JČ by neměla pocit viny), a když bude více mrtvých Duginových, jen dobře (= sklon k násilí, bezcitná lhostejnost a necitlivost k druhým).

Vítězná cena – bezplatné, okamžité narukování do řad ukrajinské armády a následná přímá účast v boji proti ruskému teroristovi – je připravena k vyzvednutí v recepci naší redakce.

A pamatujte, že už Shakespeare se ptal: »Pane, co za blázny jsou tito smrtelníci?«

Pavel Votruba