Home Názory Víte, co je to »wellbeing«?

Víte, co je to »wellbeing«?

Víte, co je to »wellbeing«? I to, že půjde o nový předmět (nebo náplň výuky) pro školáky? Tedy zřejmě ne hned. Zatím se zkouší, co to se školáky a studenty udělá. Už však máme hotovou metodiku. To Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání na sebe vzala úkol a připravila výukové programy. Neměli bychom jí zato poděkovat?

Možná, že však ani o předmět nepůjde, ale v každém současném se budou jen doplňovat osnovy či učit se úplně jinak, tedy jak určí »moderní vzdělávání«. Nový nápad pochopitelně přichází ze zemí, kde jsou přece již mnohem dál, než naši konzervativní kantoři a zaostávající škola vůbec. Oč jde? O »pocit tělesné a duševní pohody«. Konkrétně to bude znamenat naučit se »respektu, rozmanitosti, rovnosti a resilienci«, tedy odolnosti, schopnosti vzdorovat nepříznivým silám.

Podle manažerky projektu Veroniky Bačové prý v tom, co vymysleli, se tak »nabízí školám ucelený soubor aktivit pro žáky od 1. tříd ZŠ až po poslední ročníky středních škol, zaměřených např. na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity. Tematických oblastí je celkem osm a prolínají se všemi ročníky.«

Žáci a studenti by prý v budoucnu měli porozumět emocím a zvládat je, stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich, cítit a vyjadřovat empatii, navazovat a udržet pozitivní vztahy, přijímat pozitivní rozhodnutí, rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny, vytvářet pozitivní genderové normy a přispívat ke společenské soudržnosti. Všechno se údajně v dospělosti bude hodit. Zvláště ono genderové myšlení, jež už dětem vsugerovává, že svět není složen jen z maskulinum a femininum, jejichž vzájemné spojení znamená udržení rodu, ale i z něčeho neurčitého nepatřícího ani tam, ani tam. To ovšem člověka vychovaného normálně fascinuje.

Přesto však mnohem nebezpečnější jsou body mající za cíl zachování současného systému, v němž si lidé nejsou rovni. Je to např. bod o tak zvané »společenské soudržnosti«. Jenže mohu být »soudržným« s těmi, kteří jako majitelé akcií firem chtějí co nejvyšší zisk, aby měli co nejvyšší dividendy, když obecným zájmem je co nejmenší nebo alespoň stále nestoupající cena elektřiny? A tak je to i s cenami dalších komodit směřujících k tomu, aby inflace zlikvidovala naše úspory a my si museli »zkrátit opasky«. Majitelé (podnikatelé, držitelé akcií) chtějí vydělávat, aby dál hromadili »statky hmotné«, odběratelé, tedy my ostatní, by zase chtěli slušně žít. Kam pak se »společenskou soudržností«?

Zdá se, že na postuláty z minulosti a vedení k poslušnosti pánům, jež nám vsugerovávala katolická věrouka, můžeme zapomenout, protože už nezabírají, anebo zabírají málo. Je třeba tedy vytvořit novou, tentokrát »vědeckou disciplínu«, jež by směřovala tamtéž, ale byla nasáklá módností. »Wellbeing« nám ji tedy přináší. I další body »smiřování« odvádějí od revolučních řešení a k smířlivosti či k poddajnosti. Proto to, co nám předkládá Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, jen dokazuje, že jde o to nové generace vychovat pro další zdárný vývoj kapitalismu a k modernímu »neodpírání zlému«.

Chudák Komenský. Ten by z našich modernistů musel být šokován. Už prosadili inkluzi do našich škol, dokázali naše školství posunout v úrovni o hezkých pár let zpět, protože, jak známo, »karavana se pohybuje dopředu rychlostí nejpomalejšího velblouda« a k větší rychlosti jen málo mohou pomoci pohaněči. Tedy v našem případě výchovní pracovníci mající za cíl napomáhat pomalejším žákům přímo v hodině. Jedinou výhodu tento systém má: Poskytnul zaměstnání nově začínajícím učitelům, pro něž by jinak práce nebyla.

Nechci kritizovat celé výše uvedené zaměření. I církev ze všech »nejsvatějších« ve svém Desateru měla »Cti svého otce a matku svou«, »Nepokradeš« a »Nezabiješ« a přesto se pod praporem s křížem nebo pod křížem samým zabíjelo dokonce v celém světě.

Anna Pehová, učitelka