Home Pel mel Kultura Obrazem: Jak je to s americkou demokracií?

Obrazem: Jak je to s americkou demokracií?

Odborník na self-marketing GRAFIKA - CGTN

Spojené státy se dlouho prohlašovaly za vzor demokracie a při různých mezinárodních příležitostech se docela dobře uměly propagovat. Je to však skutečné, nebo falešné?

Spojené státy dlouho považovaly svou volební politiku za podstatu demokracie. Při pohledu přes fasádu však americké volby nejsou ničím jiným než politickou reality show. Bez ohledu na to, kdo se dostane k moci, slouží pouze zájmům elit. Pro obyčejné lidi je těžké zapojit se do voleb férově, o vládě lidu ani nemluvě.

A political show  /CGTNPolitická show

Americká demokracie je plná peněz. Propagace svobody, demokracie a lidských práv jsou jen zástěrkou pro menšinové elity, aby mohly uplatňovat svá privilegia. Vysoké náklady na volební kampaně jsou dobře promyšlené pro manipulaci bohatých a elit prostřednictvím dolarů a mění demokratické volby v peněžní politické hry.The

»Zlatá« cesta do amerického Kongresu

Výsledkem je, že účast široké veřejnosti na politice je omezena na velmi úzký okruh a je vyloučena ze systému moci. Mnoho zranitelných skupin, jako jsou lidé s nízkými příjmy, lidé s nízkým vzděláním a bezdomovci, je zbaveno volebního práva, neboť v mnoha státech Ameriky je jim omezena možnost registrace a volební procedury.

Right to vote, a luxury for certain groups?  /CGTN

Volební právo, luxus pro určité skupiny?

Zejména od 60. let 20. století se u moci střídají demokraté a republikáni, což vytváří »systém více stran« pouze podle názvu. V otázkách dluhového stropu, kontroly zbraní, imigrace, reakce na pandemii a dalších zásadních tématech, která lidi nejvíce trápí, se hádali a dokonce na sebe vzájemně přehazovali vinu, což zemi nevedlo nikam jinam než ke stále většímu rozdělení.

Next stop: The abyss  /CGTN

Příští zastávka: Propast

Přestože se USA již potýkají s deficitem demokracie, stále vnucují svou demokracii ostatním národům. Podněcují regionální spory, podněcují »barevné revoluce« a vedou války v cizích zemích pod záminkou obrany demokracie nebo lidských práv. Poté, co praktikovala »neomonroeovskou doktrínu« v Latinské Americe, podněcovala »barevné revoluce« v Eurasii a zorganizovala »arabské jaro« v západní Asii a severní Africe, zjistila, že americká demokracie tam nefunguje dobře a přináší jen zmatek a katastrofu.

Democracy isn't just trite slogans. It's about results.  /CGTN

Demokracie nejsou jen otřepaná hesla. Jde o výsledky.

USA také uplatňují dvojí metr na posuzování demokracie doma a v zahraničí. Tváří v tvář nepokojům zaujaly USA zcela odlišný postoj: V lednu 2021 odsoudily bouři v americkém Kapitolu jako »domácí terorismus«, zatímco události v Hongkongu v roce 2019 označily za »krásnou podívanou«.

Democracy or terrorism? Location matters  /CGTN

Demokracie, nebo terorismus? Záleží na lokalitě

USA navíc často staví své vlastní zájmy nad mezinárodní pravidla a uplatňují dvojí standardy. Odstupují od mezinárodních smluv a organizací, pokud jsou v rozporu se zájmy USA. Řídíce se heslem »Amerika na prvním místě«, USA tvrdošíjně kráčejí cestou unilateralismu, protekcionismu a extrémního egoismu, čímž se stávají ničitelem mezinárodního řádu a hrozbou světového míru.

The United States, a true master at weaponizing global rules  /CGTN

Spojené státy, skutečný mistr ve zbrojení proti globálním pravidlům.

Je to taková země, která se doma chová k lidem nespravedlivě a v zámoří hází flintu do žita, ale přitom bezohledně posuzuje, zda je nějaká země demokratická, a rozhodne se uspořádat takzvaný Summit pro demokracii, aby rozdělila zeměkouli. Jak říká staré přísloví, činy mluví hlasitěji než slova. Kdo nikdy nepraktikuje skutečnou demokracii, i když se vydává za vzor, toho by nakonec ostatní prokoukli.

A

»Summit pro demokracii«, nebo »Summit pro rozdělení«?

(pr)

GRAFIKA – CGTN