Home Pel mel Puštíci s mláďaty a devět druhů netopýrů žije volně v ostravské zoo

Puštíci s mláďaty a devět druhů netopýrů žije volně v ostravské zoo

FOTO – Zoo Ostrava/Enrico Gombala

Přírodní areál Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava je pro biodiverzitu volně žijících zvířat velmi příhodný. Díky přírodnímu charakteru zhruba stohektarového areálu s několika rybníky se v něm vyskytuje i řada volně žijících druhů a nabízí příznivé prostředí například pro puštíky i pro netopýry.

Pravidelně zde hnízdí dva páry volně žijících puštíků obecných a také zde žije volně devět druhů netopýrů, tedy bezmála třetina ze všech druhů, které se vyskytují v České republice. Potvrdil to výzkum, který v zoo vedl zoolog Slezského zemského muzea Opava Martin Gajdošík, sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Oproti předchozím rokům bylo v tomto roce jiné načasování hnízdění. Zatímco jeden pár puštíků vyvedl mláďata v první dekádě května, u druhého páru bylo mládě vyvedeno už před měsícem. Těžko říct, z jakého důvodu začaly sovy hnízdit v tak rozdílných termínech, přestože jejich loviště mají stejné podmínky. Hlavní kořistí puštíků jsou hlodavci, kterých je letos docela málo, a tak převažující složku v jejich potravě tvoří pěnkavovití a drozdovití ptáci. 

Většina sov hnízdní v dutinách stromů. Doupných stromů ale v krajině výrazně ubylo. Jako náhrada mohou posloužit speciální budky pro sovy, tzv. sovníky. Jsou to budky větších rozměrů a ostravské zoo jich je také několik vyvěšených. Hnízdí v nich právě puštíci obecní. Pár, který zahnízdil jako první, vyvedl jedno mládě, druhý pár odchoval tři mláďata.

»Mezi netopýry jsou v Zoo Ostrava druhy hojnější, ale i poměrně vzácné. Ve spolupráci s Martinem Gajdošíkem v zoo probíhá pravidelný monitoring a případně vypouštění netopýrů. U vypouštění netopýrů se vždy jedná o jedince, které zoologovi předává městská policie do tzv. záchranného chovu. Monitoring se provádí pomocí ultrazvukových detektorů, kdy se prochází areálem a hledají se létající a lovící netopýři,« popsala mluvčí.

K nejhojněji zastoupenému druhu patří v zahradě netopýr vodní. »Nacházíme ho pravidelně každým rokem. Vyskytuje se prakticky všude, kde je v nižších polohách voda. Letos jsme dokonce odchytili samici v laktaci, takže v zoo mají pravděpodobně i kolonii. Kolonii zde má asi i netopýr rezavý,« uvedl Gajdošík. Naopak vzácným a zde potvrzeným je netopýr Brandtův. »U jednoho z rybníků v areálu zoo se nám podařilo odchytit samce. Přeletuje zde i loví,« doplnil Gajdošík.

Kromě netopýra vodního, rezavého a Brandtova nachází v zahradě útočiště i netopýr severní, netopýr velký, netopýr večerní, netopýr ušatý, netopýr hvízdavý a netopýr nejmenší. Mluvčí připomněla, že podle platné legislativy České republiky patří všichni netopýři ke zvláště chráněným druhům. Chráněni jsou i Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry a Dohodou o ochraně populací evropských netopýrů.

Ostravská zahrada od roku 2005 pravidelně pořádá i osvětovou akci pro veřejnost věnovanou netopýrům. Do roku 2013 to byla Evropská noc pro netopýry. »Protože se ale z Evropy přesunula i do řady jiných zemí, stala se z ní v roce 2014 Mezinárodní noc pro netopýry. Účastníci se při každoroční akci seznámí s výzkumem, ochranou i dosavadními poznatky o životě netopýrů, a dozvědí se tak, jak tito jediní aktivně létající savci žijí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v přírodě důležití,« dodala Nováková. Letos se akce uskuteční v Zoo Ostrava ve středu 7. září od 18 hodin.

Marcela Špičková