ČESKÁ NEJ Z PŘÍRODY: Mléč bahenní je z Brna

Ta rostlina žije na území České republiky jen velmi vzácně, a to nejčastěji v našich nejteplejších oblastech. Mléč bahenní je jednou z nejvyšších bylin České republiky, ojediněle vyrůstající na vlhkých místech. Jeho lodyha za příhodných podmínek dosahuje do výše 2,5 m a v průběhu léta nese žluté květy.

Jeho hlavní místa výskytu se rozkládají od Anglie a Španělska přes jih Skandinávie, střední a jižní Evropu, Balkán, Anatólii po centrální Rusko, Zakavkazsko, Altaj a severozápadní Čínu. Byl zavlečen i do Severní Ameriky. Je rostlinou kontinentálního charakteru, nenachází se v přímořských oblastech. Roste ve vlhkých rašelinných nebo naplavených půdách, které jsou neutrální až zásadité a dostatečně zásobené dusíkem, toleruje i mírné zasolení. Nejčastěji je ke spatření v údolních nivách okolo vodních toků, kde obsazuje jejich břehy (hlavně slepých ramen) a často zaplavované louky

Mléč bahenní je mohutná, vytrvalá rostlina s lodyhou vysokou až 2,5 m, která roste z tlustého, válcovitého, větvícího se oddenku. Lodyha mívající 3 cm v průměru je přímá, dutá a v horní žláznatě štětinaté části se větví. Přízemní listy jsou podlouhle kopinaté a jejich u báze objímavé čepele jsou oddáleně peřenodílné a po obvodě jemně osténkaté. Listy vyrůstající v dolní části lodyhy bývají velké 15 až 30 × 5 až 20 cm, na bázi jsou střelovitě objímavé a mají kopinatá ouška. Menší listy ve svrchní části lodyhy jsou celistvé. Všechny listy jsou tuhé, na líci lesklé a na rubu nasivělé. Květní úbory žluté barvy vyrůstající na chlupatých stopkách jsou velké 2 až 3 cm a obsahují 70 až 90 žlutých jazykovitých kvítků o málo delších než zákrov. Vytvářejí vrcholičnatá květenství. Kvete od června do září. Mléč bahenní se rozmnožuje výhradně semeny s nápadným bílým chmýrem 7 až 9 mm dlouhým, roznášenými větrem.

V České republice je mléč bahenní považován za vzácný a ustupující ohrožený druh. Nejvíce mu škodí prováděné změny vodního režimu na jeho lokalitách, ke kterým dochází odvodňováním zamokřených zemědělských pozemků. Vidíte, jak takovou vzácnost dovede člověk ohrozit nerozvážným rozhodnutím.

Václav Ziegler

FOTO – archiv autora

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy