Home Pel mel Věda a příroda Čína vylepšuje recyklační technologie, aby se vypořádala s výzvou týkající se baterií

Čína vylepšuje recyklační technologie, aby se vypořádala s výzvou týkající se baterií

Dělník pracující na lince na výrobu elektrických baterií v dílně společnosti zabývající se jejich výrobou v ekonomické a technologické rozvojové oblasti Che-fej ve městě Che-fej v provincii An-chuej na východě Číny, 29. července 2022. FOTO – Xinhua/Wu Xiaoli

Čína, jeden z hlavních světových výrobců a uživatelů elektrických baterií, se v posledních letech potýká s obrovským nárůstem vyřazování baterií z provozu a na tento problém reaguje rozsáhlým recyklačním úsilím.

Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) minulý týden uvedlo, že země vybudovala více než 10 000 servisních středisek pro recyklaci elektrických baterií. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo recyklováno přibližně 115 000 tun baterií, což překročilo celkové množství za loňský rok.

Recyklační kapacita země však stále zaostává za poptávkou na trhu. Podle společnosti CCID Consulting, která spadá pod MIIT, se vyřazování baterií v Číně od roku 2021 výrazně zvýšilo. V roce 2022 bylo z provozu vyřazeno přibližně 277 000 tun baterií. Očekává se, že po roce 2025 se toto číslo zvýší na jeden milion tun ročně.

Jedním z klíčových faktorů pro úspěšné zvládnutí tohoto úkolu je pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti recyklačních technologií a jejich uplatnění v tomto odvětví. I když v současné době existují technologie pro zpětné získávání chemických složek z napájecích baterií – jako je nikl, kobalt a lithium – stále existuje prostor pro zlepšení účinnosti i kapacity.

Podle Sin Kuo-pin, náměstka ministra průmyslu a informačních technologií, existuje v Číně mnoho společností zabývajících se využitím a recyklací, ale jejich technické schopnosti jsou na různé úrovni.

Míra výtěžnosti zdrojů niklu a kobaltu ve vyspělých společnostech se pohybuje kolem 95 %, u lithia je to rovněž více než 90 %. U některých společností se však míra recyklace lithia může pohybovat mezi 70 a 80 procenty.

Výzkumný tým z Čching-chajského institutu solných jezer při Čínské akademii věd vynalezl nový způsob, jak získat více než 90 procent lithia z vyřazených lithium-iontových baterií, které jsou hlavním typem používaných energetických baterií. Na zavedení této nové technologie tým spolupracuje s recyklačními společnostmi.

Tým použil technologii membránové separace k extrakci lithia loužením kyselinou, přičemž čistota získaného uhličitanu lithného dosahuje 99,69 procenta, což má vysoký komerční potenciál. Míra výtěžnosti lithia v celém procesu dosáhla 92,24 procenta.

Wang Min, vedoucí týmu, uvedl, že elektrolyty a rozpouštědla z odpadních lithium-iontových baterií obsahují organická rozpouštědla, zejména fluor, těžké kovy a další škodlivé látky. Při nesprávné likvidaci poškozují životní prostředí i člověka.

Nová technologie využívá fyzikální separační proces, který omezuje používání chemických činidel, čímž minimalizuje znečištění a zabraňuje sekundárnímu znečištění životního prostředí během procesu recyklace.

Čching-chajský institut solných jezer spolupracuje s místními společnostmi v provinciích Čching-chaj a Che-pej na uplatnění této technologie v nových recyklačních projektech. Projekt v Chan-tanu v provincii Che-pej dokáže zpracovat 20 000 tun lithiových baterií ročně a nyní byla zahájena fáze instalace a testování zařízení.

Vládní úřady rovněž předložily opatření, která mají recyklační společnosti vést k modernizaci jejich technologií.

MIIT a další příslušné úřady vydaly národní normy pro elektrické baterie, jako jsou specifikace a rozměry, postupy demontáže a zjišťování zbytkové energie. Podpořily také jednotný systém kódování pro elektrické baterie a zřídily národní platformu pro sledování a správu spolu s mechanismem sledování a monitorování celého životního cyklu elektrických baterií.

Sin Kuo-pin uvedl, že recyklace napájecích baterií má velký význam pro stabilizaci dodávek přírodních zdrojů, ochranu životního prostředí a realizaci zdravého a udržitelného průmyslového rozvoje.

(Xinhua)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here