Home Pel mel Věda a příroda Čínský Si-cang je lídrem v ochraně orchidejí z hlediska biodiverzity

Čínský Si-cang je lídrem v ochraně orchidejí z hlediska biodiverzity

Okres Medog v čínské autonomní oblasti Si-cang je jedním z okresů s nejrozmanitějšími druhy orchidejí v zemi. Okres Metog se výrazně liší vertikální nadmořskou výškou, zahrnuje různá klimatická a vegetační pásma, což má za následek rozmanitou flóru a faunu, která poskytuje příznivé podmínky pro růst orchidejí. V posledním desetiletí se ujal vedení v ochraně svých bohatých zdrojů orchidejí.

Za účelem další podpory ochrany orchidejí a kvalitního rozvoje orchidejářského průmyslu přizval okres Medog ke spolupráci na těchto aktivitách 15 výzkumných ústavů a univerzit z celé země. Kromě toho ústřední vláda investovala 1,5 milionu jüanů (asi 204 957 USD) do zřízení základny pro sběr a pěstování semen vzácných a ohrožených druhů v okrese Medog.

Průzkumy prováděné střediskem pro ochranu přírody ukazují, že mnoho orchidejí je uměle vysazováno a místní obyvatelé se zapojují do pěstování divokých orchidejí doma na dvorech. Následně začala místní vláda podporovat vesničany, aby znovu vysazovali vzácné druhy orchidejí do volné přírody a obohatili tak místní ekologii.

»Do přírody jsme vrátili více než 1000 orchidejí. Lidé si dříve přinášeli domů divoké orchideje a nevěděli, co s nimi je. Poté, co naše lesnické oddělení spolupracovalo s vědeckými organizacemi a vyzvalo je, aby tyto orchideje vypustily do přirozeného prostředí, se na tomto úkolu aktivně podílely,« uvedl lesník Taši Čophel.

»Po vypuštění jsme zavedli mechanismus řízení. Spolupracovali jsme s vědeckými institucemi na dlouhodobém monitoringu a specializovaní lesní strážci jsou zodpovědní za každodenní správu a hlídky. Vybudovali jsme dvě demonstrační komunity pro ochranu orchidejí, jednou je vesnice Gelin a druhou vesnice Yaren,« řekl Liu Zhen, zástupce ředitele místního lesnického odboru.

Krása orchidejí v kombinaci s přítomností čajových plantáží láká do vesnice Gelin stále více turistů, kteří se zde mohou ponořit do přírodních divů lesa. Každá domácnost ve vesnici má malou zahrádku a pro návštěvníky bylo otevřeno šest hostinců. Orchideje se stávají důležitým znakem rozvoje okresu Medog v oblasti ekologického zdraví, vědeckého bádání a venkovské turistiky.

»Moje rodina vypustila asi 50 orchidejí zpět do lesa, což jim umožňuje návrat do přírody a návštěvníkům dává možnost ocenit krásu přírody. Všichni jsme ochotni a dychtiví vypustit zpět do lesa další orchideje,« uvedl majitel domova Tsomo.

Závazek okresu Medog k ochraně orchidejí a rozvoji orchidejářského průmyslu svědčí o jeho odhodlání zachovat své přírodní dědictví. Díky pokračujícímu výzkumu a spolupráci je okres Medog připraven stát se přední destinací pro nadšence orchidejí, výzkumníky i milovníky přírody.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here