Home Pel mel Věda a příroda Drobné červené perly zimy pomalu opadají, aby uvolnily místo květům

Drobné červené perly zimy pomalu opadají, aby uvolnily místo květům

Skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis) FOTO - wikipedia.org/CC BY 2.0/XoMEoX

Zima pomalu ustupuje a poslední vytrvalé plody podzimu, které vydržely sněhové závěje i silné mrazy, začínají pozvolna opadávat, aby uvolnily místo květům. Jedná se o atraktivní opadavé i stálezelené rostliny náležející do botanického rodu skalník. V areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava roste několik kultivarů.

»V areálu ostravské zoologické zahrady a botanického parku jsou na větších plochách vysázeny různé kultivary především skalníku Dammerova (Cotoneaster dammeri) či skalníku vodorovného (Cotoneaster horizontalis). V menších skupinách či solitérně zde rostou skalník blyštivý (Cotoneaster nitens), skalník Franchetův (Cotoneaster franchetii) či skalník Dielsův (Cotoneaster dielsianus). Lze je spatřit u Pavilonu evoluce, u slonince, v okolí Pavilonu indických šelem a na botanických stezkách,« popsal David Kubala, zahradník-specialista ostravské zoologické zahrady.

Skalníky (Cotoneaster) jsou beztrnné keře, někdy i malé vícekmenné stromy až 15 metrů vysoké. Mají jednoduché celokrajné listy, drobné pětičetné květy a nejčastěji červené plody malvice (ale i fialové či černé), které připomínají drobné perly. Rod je taxonomicky složitý, zahrnuje cca 250–400 převážně apomiktických (nepohlavně se rozmnožujících) druhů rostoucích v oblasti severní polokoule, tedy v Evropě, Asii a severní Africe. Jejich největší druhové bohatství je v Číně a Himálaji, mnoho se jich vyskytuje též v horách Střední Asie. Rostou v keřových patrech smíšených horských lesů, světlých teplomilných doubravách, lesostepích či křovinatých stráních. Hojné jsou rovněž v člověkem uměle vytvářených biotopech.

V České republice rostou dva původní druhy české flóry, které se rozšířili i do zahraničí. Jde o skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), který ve v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR je řazen do kategorie C4a, mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost.

Je to vzpřímeně rostoucí keř velmi proměnlivého vzhledu, 0,5–2 metry vysoký. Má typické pro rozchodníky typické vejčité až eliptické, řapíkaté, střídavé listy avšak o rozměrech zhruba 3×2 centimetry, které mohou být i menší. Jde o světlomilný a teplomilný druh, který snáší i značně vysýchavé kamenité a skalnaté podklady.

V ČR se vyskytuje hojně v pahorkatinách termofytika, především na jižní Moravě, v Českém středohoří a Českém krasu.

Druhým původním druhem a také vzácným a ohroženým v české květeně je skalník černoplodý (Cotoneaster laxiflorus). Je to keř, zpravidla 1,5–2 metry vysoký, s přímými větvemi, který je nenáročný a velmi odolný k chladu i suchu.

U nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně na jižní a jihozápadní Moravě, převážně na jižních úbočích pahorkatin a na výslunných svazích hlubokých zářezových údolí Jihlavy, Oslavy, Rokytné a dalších řek. Je zde hodnocen jako silně ohrožený a vzácný druh (kategorie C2r), zákonem chráněn však není. V roce 2022 byl také objeven při průzkumu nepřístupných míst Velké kotliny v Jeseníkách.

Vedle toho v české krajině zplaňuje řada pěstovaných cizokrajných taxonů. Skalníky patří k velice často pěstovaným okrasným dřevinám s nízkými nároky a univerzálním využitím, které sahá od parkových a zahradních solitér přes skupinové výsadby, větrolamy, živé ploty, skalky, půdopokryvné výsadby až po mobilní zeleň či bonsaje. Jejich hlavní estetickou hodnotou jsou listy, u některých druhů květy, a především bohatá násada barevných, pro člověka však nejedlých plodů. Patří k výborným medonosným rostlinám a jejich plody se živí volně žijící ptáci. V asijských zemích jsou mnohé druhy součástí tradiční lidové medicíny.

(mac)

FOTO – Daderot, El Duende Poliglota, wikipedia.org/CC BY-SA 4.0/Hladac a Agnieszka Kwiecień, Nova a Krzysztof Ziarnek, Kenraiz a  David J. Stang, wikipedia.org/CC BY-SA 3.0/Hectonichus a Père Igor