Ledovec na hoře Čomolungma taje relativně pomalu

Globální oteplování a přenos škodlivin znečišťujících ovzduší ze zahraničí zrychlily tání ledovců v oblasti hory Čomolungma (Mount Everest), ale trend jejich tání je ve srovnání s vývojem v jiných částech světa relativně pomalý, uvedl čínský vědec.

Podle Kchang Š’-čchanga, odborníka na ledovce ze Severozápadního institutu pro ekologické prostředí a zdroje při Čínské akademii věd, se ledovce na severním svahu hory Čomolungma, nejvyššího vrcholu světa, od roku 2000 zmenšily přibližně o 6,5 % a roční úbytek ledovcového povrchu činí asi 0,3 metru ekvivalentu vodního sloupce.

»Pokud se podíváte na ledovce v Arktidě a Antarktidě a na ledovce v horských oblastech po celém světě, zjistíte, že jejich úbytek je velmi rychlý. Zejména ledovce na Aljašce ztrácejí v posledních 20 letech jeden metr ekvivalentu vodního sloupce ročně,« uvedl Kchang, který podnikl několik cest do arktických a antarktických oblastí, aby zkoumal změny ledovcových příkrovů a úbytek hmoty na ledovcích.

Hlavním důvodem ústupu ledovců a ledových sloupců v oblasti hory Čomolungma je to, že oxid uhličitý, metan, oxid dusný a další skleníkové plyny emitované lidskou činností zůstávají v atmosféře po dlouhou dobu, což vede ke globálnímu oteplování.

»Podle záznamů z ledových vrtů provedených čínskými vědci v oblasti hory Čomolungma se množství těžkých kovů a perzistentních organických znečišťujících látek pocházejících z lidských aktivit v atmosféře v této oblasti od průmyslové revoluce zvyšuje,« komentoval Kchang data z výzkumu, která byla zveřejněna.

Vzorky ledu a sněhu z vrtů z oblasti hory Čomolungma ukazují, že nános znečištění ze zahraničí, zejména světlo pohlcujícího černého uhlíkového aerosolu, může snížit povrchovou odrazivost sněhu a ledu a podpořit tak tání kryosféry poté, co se usadí v ledovcích a ve sněhu, uvedl Kchang.

Dodal, že s táním kryosféry se mohou uvolňovat těžké kovy a perzistentní organické znečišťující látky uložené v kryosféře, což má potenciální dopad na místní ekosystém.

»Ochrana ledovců je naprosto nezbytná. Zavedení nově přijatého zákona o ekologické ochraně na Čching-chajsko-tibetské náhorní plošině nám pomůže lépe chránit ledovce a zmrzlou půdu na tomto území,« řekl Kchang.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy