Home Pel mel Věda a příroda Naší nejvzácnější sovou je sýček obecný

Naší nejvzácnější sovou je sýček obecný

Je celkem známo, že sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Je až k neuvěření, že ještě na začátku minulého století byla tato drobná sovička široce rozšířeným druhem a dokonce byla u nás nejběžnější sovou s velikostí populace čítající několik tisíc až desítek tisíc párů. Především během posledních 60 let byl ale zaznamenán výrazný populační pokles sýčka. Jen v rozmezí let  1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v dalších letech. Na počátku 21. století již sýček patřil mezi velice vzácné druhy a v současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně než 100 párů! Obdobně alarmující situace je známa i z okolních středoevropských států.

Můžeme se ptát, co je toho příčinou. Jsou to téměř nezvratné změny naší krajiny a přírody. Mezi nejhorší patří téměř nekontrolovaná výstavba všeho možného, špatné hospodaření s půdou, trvalá chemizace a také neznalost věci. Vždyť sýček byl živ hlavně z nočního hmyzu, drobných obratlovců a podobné stravy. Velkoplošné změny v kulturní krajině, a to hlavně ty, které vedly ke ztrátě její mozaikovité struktury, byly příčinou číslo jedna. Tak zvané farmaření mu nakonec dá ránu poslední. Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina s dostatečným množstvím krátkostébelných biotopů, jakými jsou kosené louky, pastviny či drobná políčka, která umožňují lov drobné kořisti. Ta je ve vysoké trávě sýčkovi nedostupná. Dříve bylo takových ploch kolem vesnic mnoho, ale v současné době nebývají obhospodařovány a zarůstají vysokou travou a křovinami. Právě nedostupnost potravy během hnízdní sezóny je považována za důležitý faktor poklesu početnosti. Dalšími známými negativními faktory působícími na populaci sýčka obecného jsou dlouhé a na sníh bohaté zimy, nedostatečná nabídka bezpečných míst pro hnízdění, vysoká predace šelmami (především kunou skalní), kontaminace prostředí biocidy, úmrtí sov v různých technických pastech (např. komíny, roury, vodní nádrže) či na silnicích a konečně i přímé pronásledování člověkem a nelegální obchod.

Sýček obecný byl zvolen Ptákem roku 2018 a tento titul přitáhl k sýčkům, jejich ohrožení a ochraně velkou pozornost, což je nutné pro účinnou ochranu tohoto kriticky ohroženého druhu. Jejich dramatický úbytek totiž přímo souvisí se změnou lidského přístupu ke krajině. Sýčka lze vlastně považovat za ukazatele zdravé zemědělské krajiny a celkové druhové bohatosti. Proto si tento opeřenec naši pozornost rozhodně zaslouží.

Podle současné legislativy patří sýček k silně ohroženým druhům. Vzhledem k současnému kritickému stavu populace v České republice, ale i v celém prostoru střední Evropy, by měla ochrana sýčka obecného patřit mezi priority druhové ochrany.

Všichni bychom o tom měli přemýšlet a do jeho ochrany zapojit svůj zdravý rozum a zdravý úsudek. A nebýt sobci!

Václav Ziegler

FOTO – autor

Předchozí článekOlympijský vítěz Lipták je podruhé mistrem Evropy ve střelbě na trap
Další článekČesko a Slovensko budou spolupracovat při nákupu obrněnců CV90

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here