Home Pel mel Věda a příroda Studenti ČZU odstraňovali v rezervaci velkých kopytníků invazní celíky

Studenti ČZU odstraňovali v rezervaci velkých kopytníků invazní celíky

FOTO - ceska-krajina.cz

Dva druhy nebezpečných invazních rostlin, které představují hrozbu pro českou přírodu, vytrhávali v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice studenti České zemědělské univerzity. Oba druhy, celík kanadský a celík obrovský, pocházejí ze Severní Ameriky a vytvářejí v české přírodě husté porosty a vytlačují z ní původní druhy rostlin.

»Šíření invazních druhů patří k největším rizikům, která v současné době ohrožují českou přírodu. V rezervaci velkých kopytníků představuje právě odstraňování invazních druhů jednu z hlavních činností, kterými doplňujeme přirozenou pastvu velkých kopytníků. Mezi další doplňkové činnosti patří omezování zarůstání krajiny křovinami a odstraňování černých skládek,« uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Díky dobrovolníkům z České zemědělské univerzity se podařilo od celíků vyčistit plochy v západní části rezervace. »Od roku 2014 odpracovali dobrovolníci ze škol, firem i různých organizací v rezervaci velkých kopytníků tisíce brigádnických hodin. Patří jim obrovské poděkování, bez jejich pomoci by záchrana unikátní přírody v bývalém vojenském prostoru nedosáhla tak vynikajících výsledků,« doplnil Dostál. Studenti se navíc museli potýkat s velmi deštivým, chladným a větrným počasím.

Dobrovolnickou pomoc studentů aplikované ekologie Fakulty životního prostředí ČZU zorganizoval stejně jako v loňském roce ochranář Pavel Brodecký z Radimi u Kolína v rámci týdenní povinné praxe zaměřené na managementy v oblasti Polabí. Na práce v terénu pak navázala exkurze v rezervaci velkých kopytníků. »Po několika dnech práce v oblastech, kde jsme kosili a vyřezávali nálety, jsem chtěl studentům ukázat lokalitu, kde se management dělá jinak, s pomocí pastvy velkých býložravců,« vysvětlil Pavel Brodecký.

Celík kanadský pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland. Celík obrovský byl do Evropy poprvé dovezen roku 1758 jako okrasná rostlina do Londýna. Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidskou činností. První záznam o výskytu celíku kanadského ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838, u celíku obrovského pak z roku 1851.

Kromě celíků likvidují ochránci přírody v rezervaci také další invazní druhy, především lupinu, akát nebo javor jasanolistý.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here