Home Pel mel Věda a příroda Vědci zjistili, že včasné zanechání kouření snižuje riziko úmrtí na rakovinu plic...

Vědci zjistili, že včasné zanechání kouření snižuje riziko úmrtí na rakovinu plic o 33 %

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Američtí zdravotníci zjistili, že včasné zanechání kouření, několik let před stanovením diagnózy, snižuje pravděpodobnost úmrtí nekuřáků s rakovinou plic přibližně o 33 % ve srovnání s pacienty, kteří kouřili až do doby, kdy jim byla tato zhoubná choroba diagnostikována. O této zprávě informoval v pátek Harvard University Press.

»Vědci odhalili důkaz, že včasné zanechání kouření, ještě před stanovením diagnózy, významně zvyšuje pravděpodobnost přežití u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Konkrétně u bývalých kuřáků bylo riziko úmrtí na tuto formu nádoru o 26 % vyšší než u nekuřáků, zatímco u současných kuřáků byla pravděpodobnost úmrtí o 68 % vyšší,« uvádí se ve zprávě.

Podle odhadů WHO je rakovina plic spolu s dalšími srdečními a cévními chorobami a jinými typy nádorů jednou z hlavních příčin předčasného úmrtí lidí. V roce 2018 si vyžádala životy přibližně 1,76 milionu lidí na planetě, z nichž většina ji získala kouřením cigaret. Z tohoto důvodu lékaři vždy doporučují kuřákům, aby s užíváním tabáku co nejdříve přestali.

Tým pod vedením Davida Christianiho, profesora Harvardovy univerzity (USA), zkoumal, jak kouření ovlivňuje nejen pravděpodobnost vzniku rakoviny plic, ale také jak často pacienti na vznik tohoto zhoubného onemocnění umírají a jak dlouho žijí po zjištění nádoru.

Výhody včasného zanechání kouření

Aby získali tyto poznatky, analyzovali vědci údaje shromážděné jejich kolegy na klinikách v Bostonu v rámci dlouhodobého projektu sledování přeživších pacientů s rakovinou plic, který probíhal v letech 1992-2022. Iniciativy se zúčastnilo více než 5500 pacientů, z nichž 59 % bylo v době diagnózy bývalými kuřáky a dalších 26 % užívalo cigarety až do doby, kdy jim byl nádor diagnostikován.

Analýza jejich anamnézy ukázala, že doba, po kterou užívali cigarety, a doba, kdy přestali kouřit, skutečně ovlivnila nejen pravděpodobnost vzniku nádoru, ale i jeho následky. Aktivní kuřáci měli v průměru o 68 % vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu plic než jejich nekuřáčtí vrstevníci, zatímco včasné zanechání kouření snížilo zvýšenou pravděpodobnost úmrtí 1,33krát, tedy na 26 %. Každé dva roky života bez cigaret snižovaly toto riziko přibližně o 4 %.

Podobné rozdíly vědci zaznamenali i v typické délce života pacientů po stanovení diagnózy. Nekuřáci, kteří byli nositeli rakoviny plic, se v průměru dožívali přibližně 58 měsíců od stanovení diagnózy, bývalí kuřáci asi 51 měsíců a aktivní kuřáci se v průměru nedožívali více než 34 měsíců. To se týkalo zejména mužů a starších osob.

Prof. Christiani a jeho kolegové doufají, že pochopení této skutečnosti pomůže lékařům zvolit nejlepší terapii pro léčbu pacientů na základě jejich anamnézy užívání tabáku a poskytne další argument pro co nejrychlejší ukončení kouření.

(jb, TASS)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here