Home Pel mel Věda a příroda Na safari v Zoo Ostrava jsou mláďata vzácných jelenů barasinga

Na safari v Zoo Ostrava jsou mláďata vzácných jelenů barasinga

FOTO - Zoo Otrava/Enrico Gombala

V ostravském safari se letos narodila dvě mláďata jelenů barasinga. Dva samečci se narodili 11. a 29. srpna. Lidé je mohou spolu s dalšími obyvateli rozlehlé expozice pozorovat ze safari expresu, který projíždí výběhy přímo mezi zvířaty.

Během léta jezdil safari expres každý den, od poloviny září je jeho provoz omezen na pátek, sobotu a neděli. Vyjede ale také ve svátek 28. září. Zájemci se mohou projet safari expresem v době od 10 hodin do 16 hodin 40 minut. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf u expozice Tsavo.

Zoo Ostrava, kde je tento druh chován od roku 2014, je v ČR v současnosti jedinou zoologickou zahradou, která jej chová. Od roku 2015 zoo vede i Evropský ex situ program pro barasingy.

Barasinga (Rucervus duvaucelii) je jedním z nejvzácnějších indických jelenů. Posledních 5000 jedinců žije na podmáčených loukách záplavových savan několika rezervací Indie a Nepálu. Kdysi žil i v Pákistánu a Bangladéši, zde je však vyhuben. Na rozdíl od většiny jiných jelenů, kteří v nouzi mohou konzumovat i keře a listí, se barasinga živí výhradně trávou nebo vodními rostlinami. Hlavní příčinou jeho ohrožení je přeměna úrodných luk v blízkosti velkých indických řek na zemědělskou krajinu, pytláctví a i choroby přenášené domácím skotem. Jelikož barasinga představuje hlavní potravu tygra, je jeho úbytkem ohrožena i tato šelma. V Červeném seznamu (IUCN) je veden v kategorii zranitelný (Vulbarable).

Tito jeleni žijí v rodinných tlupách, tvořených jedním dominantním samcem, několika mladšími samci, samicemi a mláďaty. Tlupu vede stará laň. Tlupy mohou ve volné přírodě mít až 40 kusů a obývají poměrně malá teritoria. V přírodě jsou velmi ostražití a při spatření člověka nebo tygra hlasitě štěkají, podobně jako srnec a dupou předními běhy.

Říje barasing probíhá v letních měsících, od června do září. Jeleni si obhajují harémy laní a ozývají se mečivými nebo hýkavými zvuky. Soupeři si vzájemně imponují hlasem a parožím, na které často nabodávají chuchvalce rostlin. K soubojům mezi samci však nedochází. Březost trvá 240 dní, samice rodí jedno až dvě mláďata, která v prvním týdnu života skrývá v rákosí.

Jméno barasinga pochází z bengálštiny a znamená »s dvanácti výsadami«, ásámsky je nazýván dolhorina, což znamená »bahenní jelen«.

Jelen barasinga je stejně velký jako jelen lesní, ale lehčí. Dospělý samec je dlouhý cca 2,2 metru a jeho výška v kohoutku dosahuje 130 cm a váží 180–200 kilogramu. Laně jsou menší a lehčí. Barasinga má štíhlou postavu, dlouhý krk a končetiny s nápadně velkými, roztažitelnými kopýtky. Je to adaptace pro život v bažinách. Jeho srst je dlouhá a hrubá, žluté až rezavé barvy. Mláďata se rodí skvrnitá, u některých jedinců přetrvává skvrnitost na stehnech a bocích i v dospělosti. Má velké boltce a oči, ale nápadně krátký ocas. Zježená srst v kohoutku vytváří dojem hrbu. Parohy nosí jen samci, mají obloukovitý tvar s pěti až šesti výsadami na jednom parohu. Nejdelší je nadoční výsada, která se dále větví. Tím tvarově trochu připomínají parohy soba.

(mac)

FOTO – Zoo Otrava/Enrico Gombala, VIDEO – Zoo Ostrava/YouTube