FOTO - Facebook

Mezi tři desítky Tváří udržitelnosti pro rok 2023 byl zařazen Dalibor Dostál, který ve spolupráci s vědci založil a od té doby usilovně brání rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice.

»Pokaždé, když přebírám podobné ocenění, jsem poněkud nesvůj. To, že rezervace vznikla a dodnes existuje, je výsledkem dobré vůle i obrovského nasazení mnoha lidí. Bránit toto unikátní území vyžaduje velkou odvahu, chtěl bych poděkovat všem, kteří vytrvali a nenechali se za deset let existence rezervace koupit ani zastrašit,« ocenil Dostál pomoc mnoha lidí, kteří stáli u zrodu i opakovaného úsilí o záchranu milovické rezervace velkých kopytníků. Ta získala pro Českou republiku opakovanou pozitivní publicitu po celém světě, včetně prestižních titulů jako New York Times, Washington Post nebo BBC.

Přírodně cenné území je přitom pod rostoucím tlakem různých zájmových skupin, od developerů přes komerční zemědělce až po uskupení s kriminálním pozadím, která v minulosti několikrát ohrožovala životy zvířat v rezervaci a zastrašovala jejího zakladatele.

»Rezervace od začátku existuje v extrémně složitých podmínkách. Očekával jsem, že se prostředí bude postupně kultivovat, ale situace se spíše zhoršuje. V Evropě přitom existují desítky podobných rezervací, žádná z nich není pod takovým tlakem, jako právě ta milovická,« doplnil Dostál.

Podle jeho slov potřebují podobné dlouhodobé projekty stabilní podmínky, což se v ČR nedaří naplňovat. »Vytváření bezpečného a stabilního prostředí by mělo být jedním z hlavních úkolů tuzemské politiky. Zatím se bohužel k tomuto cíli příliš nepřibližujeme. Bez této základní podmínky se přitom o dlouhodobé udržitelnosti nedá uvažovat,« uzavřel Dostál.

Za projekt milovické rezervace v minulosti získal prestižní ocenění Cena Josefa Vavrouška, Cenu SDGs za naplňování globálních cílů OSN v oblasti změny klimatu nebo byl zařazen do cyklu Zelený hrdina. Projekt získal rovněž Cenu prezidenta festivalu Ekofilm.

Tváře udržitelnosti jsou jediný český přehled expertů v oblasti udržitelnosti. Dosud představil 150 jmen, Nyní je přehled doplněn o další třicítku výjimečných osobností. Letos mezi ně byla zařazena například polární ekoložka Marie Šabacká z Jihočeské univerzity, vedoucí Univerzitního centra energeticky efektivních budov Tomáš Matuška ředitel neziskové organizace CI2 zaměřené na kompenzace uhlíkové stopy firem, ředitelka neziskové organizace Home for Trees Michaela Weissová, a další osobnosti z různých oblastí.

Nechybí mezi nimi zástupci bankovního segmentu, maloobchodu, energetických firem, technologického sektoru nebo poradenského segmentu. »Jde nejen o zástupce lídrů na trhu z rozličných oborů, ale také výrazné tváře neziskových organizací nebo akademie. Spolu s nimi představujeme také výjimečné experty z řad menších firem, kteří mohou jít v udržitelnosti příkladem,« říká Jaroslav Kramer z agentury Cover Story, která zastřešuje.

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here