Home Poradna František N.: Zastavil mě policista s úmyslem pokutovat mě za rozsvícené mlhovky,...

František N.: Zastavil mě policista s úmyslem pokutovat mě za rozsvícené mlhovky, aniž by byla mlha. »Ukecal« jsem to, ale zajímá mě, jestli to má oporu v zákoně?

Otázku lze rozdělit na dvě části, tedy svícení mlhovkami a postup policisty:

Svícení mlhovek velmi nešťastně upravuje § 32/4 ZSP. Tazatel neupřesnil, jednalo-li se o přední nebo zadní mlhovky. Ustanovení o možnosti použití předních mlhovek není přesné a lze doplnit, že přední mlhovky lze užít vždy za snížené viditelnosti, pokud to nebude oslňovat ostatní účastníky provozu. Ustanovení o povinnosti použití zadních mlhovek je vyloženě zavádějící a mělo by urychleně projít novelizací. Na místě je tedy doplnit, že řidič smí zadní mlhovky užít pouze tehdy, pokud s nimi nebude oslňovat ostatní účastníky provozu (typicky řidiče za ním). Na zvážení je tak použití za deště či sněžení, protože to by se pak muselo jednat opravdu o extrémně intenzivní srážky. Stejně tak si řidič musí hlídat hustotu mlhy, která se často i na krátkých úsecích zásadně mění. Nejdůležitější ale je, aby si řidič hlídal hustotu provozu a zejména v kolonách nebo při pomalé jízdě v hustém provozu neoslňoval zadními mlhovkami řidiče za sebou.

K jednání policisty: Je zcela podle zákona, pokud policista na místě vyhodnotí, že přestupek nedosahoval potřebné míry škodlivosti, a vyřeší jej pouhou domluvou. Na domluvu není právní nárok a existuje řada závažnějších přestupků, kde domluvu udělit nelze, a pokud tak policista omylem učiní, může být kdykoli v prekluzivní lhůtě přestupku zahájeno přestupkové řízení, aniž by se jednalo o překážku věci rozhodnuté.

Ing. Mgr. Josef Nekvapil