Home Poradna Jan Mečoun: Tramvaje mají přednost před chodci, to je jasné. Ale co...

Jan Mečoun: Tramvaje mají přednost před chodci, to je jasné. Ale co autobusy a trolejbusy?

Tramvaje mají přednost před ostatními účastníky provozu z důvodu především dlouhé brzdné dráhy. Ani tramvaj ovšem nemá přednost absolutní. Vyjíždí-li například ze zastávky, musí nejdříve dát přednost chodcům na přechodu pro chodce. Rovněž musí jet takovou rychlostí, aby v případě potřeby (například pád důchodce na přechodu pro chodce) dokázala zastavit před přechodem pro chodce. Pro řidiče autobusů a trolejbusů platí stejné předpisy jako pro řidiče ostatních vozidel, co se týče dávání přednosti chodcům.

Ing. Mgr. Josef Nekvapil