Home TÉMATA KSČ

Téma: KSČ

Jaroslav Kojzar

Nejen o Svatoplukových prutech

Bylo to 4. března 1944, kdy z iniciativy komunistů se sešly zástupci tří předválečných socialistických stran, aby projednali zřízení sjednocujícího ilegálního Národního bloku pracujícího lidu měst a...
Jaroslav Kojzar

Beran a ti ostatní

Na jedné z posledních fotografií z opouštěné Avdijevky jsou »hrdinové z pluku Azov«. Ve stejné době nám v televizi promítali film z bojů o Mariupol. Opět tu byli...

Toto je vděk

Jo, je. Ovšem jaksi naruby. Za to, že jste se po listopadu 1989 mohli mít z čeho napakovat, bezpochyby vděčíte těm, kteří to vybudovali. Vy...

Jak ukrajinský konflikt ovlivňuje dění a procesy v České republice a v Evropě?

25. ledna 2024 v 11 hodin českého času se v návaznosti na nedávno (20. prosince 2023 na mezinárodní Den lidské solidarity) udělenou Mezinárodní cenu...

Další »chybař« na scéně…

Krom toho, že páchají skutky trestně právní nátury - to vědomě…, nevědomě obohacují uvadající český jazyk. Substantivum CHYBAŘ - jistě, slůvko nikoli zcela nové, avšak jak...

Pražská lednová strkanice po 35 letech

Leden před 35 lety. Mrazivé počasí, že by psa nevyhnal. Společnost je ve značném varu. Nakupilo se tolik tuzemských neřešených problémů, a to nemluvím...

Degenerujeme. O tom není sporu

Dočetl jsem před chvílí na aeronet.news zajímavý diskusní příspěvek, který mě přinutil k zamyšlení právě v těchto intencích. Zde je text onoho příspěvku: »Před rokem...

Nesmíme mít strach

Dvacátého osmého prosince 1938 – je to dnes právě 85 let – ministerstvo vnitra Beranovy vlády, tedy Národního sjednocení, vlastně agrárníků, zakázalo Komunistickou stranu Československa....

Pan Vajíčko a Robert Ďábel

Pan Vajíčko strávil většinu svého života jako politický bezpohlavní pulec, protože zákon o vojácích z povolání vojákům, po vzoru První republiky, účast v politických stranách a...
Jaroslav Kojzar

Mahler Zdeněk. Zač si jej především vážím…

Znali jsme se z doby před listopadem, i když dnes bych napsal slovo »trochu«. Znovu jsme se setkali v době, kdy se věnoval boji za Katedrálu....

Jak vyrobený PePa ke vlivu přišel

Ne nadarmo se říká, že nynější obyvatel Pražského hradu je de facto pokračovatelem Havla. I on sám se takto již několikrát ve zřetelných náznacích vyjádřil....

ROZUMNÉ PONDĚLÍ PETRA HANNIGA: Nevěřil jsem tomu už tehdy

Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad. Stejné nadšení a stejně exaltované řeči jako při lampionových průvodech na výročí VŘSR. (Jedná se o Velkou...