Chce »přežít« narušováním asijsko-tichomořské oblasti? NATO se přepočítalo

Tento týden se v Litvě konal summit NATO. Kromě stěžejního tématu situace na Ukrajině se jednání již druhý po sobě jdoucí rok účastnili i vůdci Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a Nového Zélandu, čímž se znovu vyhrotilo téma rozšíření vlivu NATO do oblasti Asie a Tichomoří.

Podle zpráv japonských médií byl kvůli odporu Francie odložen plán NATO na otevření první asijské styčné kanceláře v Japonsku, o kterém se původně mělo jednat na summitu, až na podzim. Analytici se však domnívají, že pod vedením Spojených států se záměr NATO rozšířit sféru svého vlivu na Asii a Tichomoří nezmění.

Již v lednu 2006 Victoria Nulandová, tehdejší velvyslankyně USA v NATO, poprvé předložila myšlenku »globálního partnerství« a pokusila se rozšířit globální vliv NATO vytvořením mechanismu spojení s Japonskem, Jižní Koreou, Austrálií a Novým Zélandem. V roce 2009 NATO zahájilo »plán spolupráce na vyžádání«, aby podporovalo spolupráci mezi NATO a čtyřmi asijsko-pacifickými zeměmi podle jejich příslušných potřeb.

V následujících 10 letech se v důsledku obtížného přizpůsobování strategického zaměření USA na Asii a Tichomoří proces rozšiřování vlivu NATO do oblasti Asie a Tichomoří zpomalil. V roce 2022 se »Nový strategický koncept NATO« poprvé zmínil o Číně a jasně označil Čínu za »systémovou výzvu« a použil to jako záminku k urychlení procesu rozšíření vlivu NATO do oblasti Asie a Tichomoří.

Když se podíváme zpět do historie, zjistíme, že »rozšiřování vlivu NATO do oblasti Asie a Tichomoří« je tah pro »prodloužení života« NATO pod vedením Spojených států pomocí vytvoření krize v asijsko-tichomořské oblasti a tím posílení své moci. Jde o klíčový krok ve snaze NATO pokročit směrem ke globalizaci. V tomto procesu prochází patologický koncept transformace asijsko-tichomořských zemí v západním stylu, důsledky čehož si lze domyslet.

Na Středním Východě napadly koaliční síly NATO v čele se Spojenými státy Afghánistán a Irák a zahájily letecké útoky na Libyi, což přineslo místním lidem vážné katastrofy. Pokud NATO zasáhne do asijsko-tichomořské oblasti a »pozápadní« vnitropolitické principy a hodnoty asijsko-tichomořských zemí, nevyhnutelně to povede k rozsáhlému odporu, krizi a nepokojům.

Nedávno mnoho lidí v Japonsku a Jižní Koreji uspořádalo shromáždění na protest proti vojenskému napětí vyvolanému NATO a proti rozšiřování vlivu NATO do oblasti Asie a Tichomoří. Bývalý australský premiér Paul John Keating vydal prohlášení kritizující »provokativní postup NATO na východ« do Asie a »vyvážení jedu vzájemných bojů do Asie«. Francouzský prezident Emmanuel Macron jednou o NATO řekl, že je »mozkově mrtvé«, a jasně se postavil proti zřízení styčného úřadu NATO v Japonsku.

Asijsko-tichomořská oblast je oblast pro spolupráci a rozvoj, nikoli šachovnicí pro soutěž velmocí. NATO v čele se Spojenými státy chce zkopírovat tzv. »evropské zkušenosti« do asijsko-tichomořské oblasti, ale ve skutečnosti chce zkopírovat rozdělení a konfrontaci do této oblasti a lidé v tomto regionu s tím nikdy nebudou souhlasit. Chce »přežít« prostřednictvím rozvrácení asijsko-tichomořské oblasti, s tím nebudou mírumilovní lidé na celém světě nikdy souhlasit. NATO, tato agresivní vojenská organizace vedená Spojenými státy, podle vlastní Charty NATO již dávno ztratila smysl existence.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy