Čína a EU uspořádaly dialog o životním prostředí a klimatu

V úterý se v Bruselu uskutečnil pátý dialog na vysoké úrovni mezi Čínou a Evropskou unií (EU) o životním prostředí a klimatu, na němž se obě strany dohodly na prohloubení spolupráce v oblasti ekologie.

Dialog vedli čínský vicepremiér Ting Süe-siang a výkonný místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Ting, který je rovněž členem stálého výboru politického byra ústředního výboru Komunistické strany Číny, uvedl, že v posledních letech se čínský prezident Si Ťin-pching a vedoucí představitelé EU často setkávali a dosáhli velké shody ohledně posílení spolupráce Číny a EU v oblasti zelené transformace.

Ting poznamenal, že Čína důsledně uznává klíčovou roli Evropy v multipolárním světě a považuje EU za důležitou prioritu pro čínskou vrcholnou diplomacii s čínskými charakteristikami a rovněž za důležitého partnera pro dosažení čínské modernizace.

»Musíme spolupracovat na realizaci důležitého konsensu, kterého dosáhli čínští a evropští představitelé, usilovat o plodnější spolupráci v oblasti zelené transformace a upevnit stabilní a pevné vztahy mezi Čínou a EU,« uvedl Ting.

Ting poukázal na to, že Čína důsledně provádí svou národní strategii pro řešení změny klimatu a dosahuje pozoruhodných výsledků v oblasti ekologického a nízkouhlíkového rozvoje. Poznamenal, že Čína se stala významným účastníkem, přispěvatelem a lídrem při budování globální ekologické civilizace.

Ting prohlásil, že Čína oznámila, že do roku 2030 dosáhne maximálních emisí oxidu uhličitého a do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. Tento závazek byl začleněn do celkového rámce budování čínské ekologické civilizace a také do hospodářského a sociálního rozvoje země. Byla rovněž formulována a zavedena řada praktických opatření, která mají zajistit včasnou realizaci těchto cílů.

»Není to o tom, co po nás chtějí ostatní, ale o tom, co musíme udělat my,« řekl Ting.

Ting zdůraznil, že Čína a EU mají rozsáhlé společné zájmy a široký prostor pro spolupráci v oblasti zelené transformace, a zdůraznil, že obě strany by měly plně využívat mechanismus dialogu na vysoké úrovni, hledat společnou řeč a zároveň ponechat stranou rozdíly, udržovat pozitivní dynamiku spolupráce v oblasti životního prostředí a klimatu a prohlubovat zelené partnerství mezi Čínou a EU.

»Musíme využít potenciál spolupráce v klíčových oblastech a posílit vzájemné obohacování v oblastech, jako je zelená energie, zelené a nízkouhlíkové technologie, kontrola znečištění plasty a chemický environmentální management,« uvedl. »Měli bychom se zaměřit na budování konsensu o spolupráci v rámci mnohostranných procesů, nadále společně hrát pozitivní a konstruktivní roli, praktikovat skutečný multilateralismus a spojit své síly při budování společenství pro veškerý život na Zemi.«

Čínský vicepremiér Ting Süe-siang, který je zároveň členem stálého výboru politického byra ústředního výboru Komunistické strany Číny, se sešel s výkonným místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem 18. června 2024 v Bruselu. Ting a Šefčovič v úterý v Bruselu uspořádali pátý dialog na vysoké úrovni mezi Čínou a Evropskou unií (EU) o životním prostředí a klimatu. FOTO – Xinhua/Huang Jingwen

Ting zdůraznil, že elektromobily jsou přelomovým produktem zelené a nízkouhlíkové energetické transformace a plán EU uvalit dodatečná cla na dovoz čínských elektromobilů je »typickým protekcionismem«.

»Nepřispívá to k zelené transformaci EU a podkopává to globální spolupráci v oblasti změny klimatu,« řekl.

Ting vyjádřil naději, že EU posílí soudržnost svých opatření v oblasti životního prostředí, klimatu a hospodářské a obchodní spolupráce s Čínou. Zdůraznil, že je důležité vyhnout se hospodářským a obchodním třenicím, které by mohly zpozdit proces zelené transformace, a vyzval k tomu, aby se nevytvářely ekologické bariéry, které by narušovaly běžnou hospodářskou a obchodní spolupráci.

»Obě strany by měly řešit obchodní třenice prostřednictvím dialogu a konzultací. Čína je pevně rozhodnuta chránit své legitimní a zákonné zájmy,« uvedl.

Šefčovič uvedl, že Čína má klíčový vliv na globální dění a udržování dobrých vztahů s Čínou má pro EU velký význam. Ocenil důrazná opatření a pozoruhodné výsledky Číny při prosazování ekologického a nízkouhlíkového rozvoje.

Poznamenal, že strana EU je ochotna prohloubit spolupráci s Čínou v oblastech, jako je boj proti změně klimatu a ochrana ekologického prostředí, a společně pracovat na zajištění úspěchu 29. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, a stát se tak lídrem v oblasti globální správy životního prostředí a klimatu.

Poznamenal rovněž, že EU přikládá velký význam rozvoji průmyslu elektrických vozidel a je ochotna prostřednictvím dialogu řádně řešit neshody s Čínou.

Příslušná místa obou stran se zapojila do dialogu a výměny názorů na otázky, jako je řešení změny klimatu a ochrana ekologického prostředí. Zhodnotili výsledky praktické spolupráce od čtvrtého dialogu na vysoké úrovni a projednali další kroky spolupráce.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy