Home Zahraničí Čína a Francie sdílejí společnou strategickou a holistickou perspektivu

Čína a Francie sdílejí společnou strategickou a holistickou perspektivu

Čínský premiér Li Čchiang při setkání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem v Paříži 22. června 2023. FOTO - Xinhua/Ding Haitao

Čínský premiér Li Čchiang při setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem řekl, že Čína a Francie jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a odpovědné velké země sdílejí společnou strategickou a holistickou perspektivu.

Během nedávné úspěšné návštěvy francouzského prezidenta v Číně si obě hlavy státu podle prezidenta důkladně vyměnily názory a dosáhly řady strategických konsenzů, které načrtly plán rozvoje čínsko-francouzských vztahů.

Čínský premiér uvedl, že cílem jeho návštěvy ve Francii je realizovat důležitý konsenzus dosažený oběma hlavami státu a vést s francouzskou stranou hloubkové diskuze o posílení čínsko-francouzské spolupráce.

Čína, Francie a Evropa mají své vlastní silné výhody a potřebují dále posilovat spolupráci, řekl Li Čchianga zdůraznil, že při prohlubování spolupráce v tak tradičních oblastech, jako je jaderná energetika, vesmír a letectví, by měly také využít potenciál spolupráce v takových nově vznikajících oblastech, jako je např. ochrana životního prostředí, digitální ekonomika, umělá inteligence a pokročilá výroba, aby bylo dosaženo vzájemného prospěchu a oboustranně výhodných výsledků.

»Čínská strana povzbuzuje své podniky, aby investovaly ve Francii, a francouzské společnosti jsou vítány, aby sdílely příležitosti rozvoje Číny,« řekl Li Čchiang. »Čína je připravena pokračovat v posilování komunikace a koordinace s Francií v mezinárodních záležitostech, podporovat vzájemné dobré iniciativy, společně se vyrovnávat s globálními výzvami a podporovat světový mír a stabilitu,« dodal.

Emmanuel Macron přivítal Li Čchiangna návštěvě Francie a k účasti na Summitu pro nový globální finanční pakt a dodal, že Francie přikládá velký význam vztahům s Čínou a dodržuje princip jedné Číny.

»Francie je ochotna spolupracovat s Čínou na posílení koordinace prostřednictvím čínsko-francouzského strategického dialogu, hospodářského a finančního dialogu na vysoké úrovni a dialogu na vysoké úrovni o mezilidských výměnách a prohloubit spolupráci s Čínou v oblastech, jako je letectví a vesmír, jaderná energie, zemědělství a potraviny,« řekl Macron.

Macron přivítal čínské společnosti, aby investovaly ve Francii a rozšířily spolupráci v nově vznikajících oblastech, jako je ochrana životního prostředí a nové energie.

»Ve světě plném výzev by se Francie a Čína měly držet výsledného multilateralismu, podporovat mezinárodní solidaritu, zlepšovat globální řízení a podporovat řešení globálních problémů,« řekl Macron.

Obě strany si také vyměnily názory na ukrajinskou krizi a další mezinárodní otázky společného zájmu.

Li Čchiangse setkal také s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Při setkání řekl, že Čína je ochotna spolupracovat s EU na úspěšném uspořádání nového setkání vedoucích představitelů Číny a EU, na posílení spolupráce v zelených, ekonomických, obchodních, digitálních a dalších oblastech a na otevření nového prostoru pro rozvoj čínsko-evropských vztahů. Rozvoj Číny přináší světu spíše příležitosti než rizika a globálnímu průmyslovému a dodavatelskému řetězci spíše stabilitu než šoky. Doufáme, že evropská strana bude na spolupráci s Čínou nahlížet objektivně a racionálně a bude s Čínou pracovat na udržení zdravého stavu praktické spolupráce mezi Čínou a EU. Čína je ochotna spolupracovat s EU na posílení spolehlivosti a stability hospodářských a obchodních vztahů mezi Čínou a EU, aby bylo dosaženo lepšího vzájemného prospěchu a oboustranně výhodných výsledků.

»Poukázal na to, že mezi Čínou a EU neexistuje žádný zásadní střet zájmů, obě strany těží ze vzájemného rozvoje, obě strany dodržují strategickou autonomii a multilateralismus a mají široký konsenzus v globálních otázkách, jako je řešení klimatických změn. Čína a EU by měly posílit vzájemnou důvěru a vyřešit pochybnosti prostřednictvím úspěšné spolupráce,« uvedl Li Čchiang.

Charles Michel řekl, že EU dodržuje politiku jedné Číny a je ochotna posílit komunikaci a výměny s Čínou, rozvíjet víceúrovňové vztahy spolupráce, podporovat konsolidaci a posilování vztahů mezi EU a Čínou, společně řešit globální problémy v oblasti klimatu a zdraví, a vybudovat otevřený a multipolární svět. Rozvoj Číny je prospěšný pro EU a svět. EU nemá v úmyslu omezovat rozvoj Číny a staví se proti »nové studené válce«.

V Paříži začal ve čtvrtek globální finanční summit, který se bude zabývat otázkami souvisejícími s klimatem. Účastní se ho více než 300 účastníků z různých odvětví. Li Čchiang byl pozván k účasti na summitu během své návštěvy ve Francii. Mezinárodní systém financování »je výsledkem minulého konsenzu, který prokázal svou účinnost«, ale »již není zcela vhodný a musí být přizpůsoben našim cílům,« uvedl ve svém úvodním projevu Macron a vyzval k navýšení finančních prostředků na řešení problémů chudoby, ztráty biologické rozmanitosti a změny klimatu.

»Současně čelíme výzvám, jako je chudoba, změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti, musíme více investovat a tento úkol neplníme,« řekl na začátku dvoudenního summitu.

Očekává se, že účastníci budou v rámci šesti jednání u kulatého stolu diskutovat o otázkách financování souvisejících se změnou klimatu, včetně přepracování mezinárodní finanční architektury, obnovení důvěry, vytváření partnerství pro strategie a vytváření podpůrného prostředí pro soukromý sektor.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here