Home Zahraničí Čína na Valném shromáždění OSN vyzvala k míru a rozvoji

Čína na Valném shromáždění OSN vyzvala k míru a rozvoji

Čínský státní rada a ministr zahraničí Wang I FOTO - CGTN

Čínský státní rada a ministr zahraničí Wang I vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškeré úsilí pro mír a rozvoj a přijalo odpovědnost za solidaritu a pokrok. Během projevu ve všeobecné rozpravě 77. zasedání Valného shromáždění OSN Wang uvedl, že svět se nachází v době plné výzev.

»Svět vstoupil do nové fáze turbulencí a transformace a změny nevídané po celé století se zrychlují,« řekl Wang a dodal, že tato doba je však také plná naděje. »Základním trendem doby zůstává mír a rozvoj a po celém světě je volání lidí po pokroku a spolupráci stále hlasitější než kdykoli předtím,« dodal. Odpověď Číny je pak podle něj pevná a jasná v tom, jak reagovat na volání doby a řídit se trendem dějin s cílem vybudovat společenství se společnou budoucností pro lidstvo, kterou prosazuje čínský prezident Si Ťin-pching.

»Za prvé, státy musí prosazovat mír a stavět se proti válce a nepokojům,« uvedl Wang a vyzval všechny země, aby se i nadále zavázaly řešit rozdíly mírovými prostředky a spory řešit prostřednictvím dialogu a konzultací.

»Za druhé, státy musí usilovat o rozvoj a odstraňovat chudobu,« řekl Wang s tím, že svět by měl zařadit rozvoj do středu mezinárodní agendy a dosáhnout mezinárodního konsensu o podpoře rozvoje. »Svět by měl dbát na to, aby každý člověk v každé zemi měl větší prospěch z plodů rozvoje spravedlivějším způsobem,« uvedl.

»Za třetí, země musí zůstat otevřené a bránit se vyloučení,« řekl Wang a dodal, že země by měly zůstat věrné otevřenosti a inkluzivitě, podporovat mnohostranný obchodní systém, jehož jádrem je Světová obchodní organizace, a usilovat o vybudování otevřené světové ekonomiky.

»Za čtvrté, země musí zůstat zapojeny do spolupráce a bránit se konfrontaci,« upozornil Wang a vyzval země, aby se zapojily do dialogu, konzultací a oboustranně výhodné spolupráce a odmítly konflikty, nátlak a hru s nulovým součtem. Zdůraznil také, že země by se měly společně postavit proti skupinové politice a blokové konfrontaci.

»Za páté, země musí posílit solidaritu a postavit se proti rozdělování,« uvedl Wang a vyzval mezinárodní společenství, aby se postavilo proti vytyčování hranic na ideologickém základě a společně pracovalo na rozšíření společného základu a sbližování zájmů s cílem podpořit světový mír a rozvoj.

»Za šesté, země musí prosazovat rovnost a bránit šikaně,« nastínil Wang a dodal, že země by měly podporovat a uplatňovat skutečný multilateralismus, prosazovat rovnost všech zemí z hlediska práv, pravidel a příležitostí a budovat nový typ mezinárodních vztahů, které se vyznačují vzájemným respektem, rovností a spravedlností a oboustranně výhodnou spoluprací.

Čína jako garant světového míru

Wang I dále poznamenal, že Čína jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN a největší rozvojová země na světě je odhodlána posilovat solidaritu a spolupráci s ostatními zeměmi, sledovat trend doby a prosazovat společné zájmy naprosté většiny zemí.

Čína je podle něj garantem světového míru, přispívá ke globálnímu rozvoji, brání mezinárodní řád, poskytuje veřejné statky a je prostředníkem v otázkách horkých míst.

»Tváří v tvář různým výzvám dnešní doby navrhl Si globální rozvojovou iniciativu, která je výzvou k opětovnému zaměření pozornosti mezinárodního společenství na rozvoj a k vybudování globálního rozvojového společenství,« uvedl Wang. »Si rovněž předložil Globální bezpečnostní iniciativu, která přispívá čínskou vizí ke snížení mírového deficitu, jemuž lidstvo čelí, a poskytuje čínský příspěvek k řešení globálních bezpečnostních výzev,« dodal Wang.

Zásada jedné Číny

V otázce Tchaj-wanu Wang zdůraznil, že Tchaj-wan je od pradávna nezcizitelnou součástí čínského území. »Suverenita a územní celistvost Číny nebyly nikdy přerušeny a skutečnost, že pevninská část a Tchaj-wan patří k jedné a téže Číně, se nikdy nezměnila,« uvedl s tím, že všichni Číňané nikdy nepřestali usilovat o uskutečnění sjednocení Číny. Princip jedné Číny se pak podle Wanga stal základní normou v mezinárodních vztazích a obecným konsensem mezinárodního společenství.

»Před jednapadesáti lety, přímo v tomto vznešeném sále, přijalo Valné shromáždění OSN drtivou většinou hlasů rezoluci č. 2758, která rozhodla o obnovení zákonného sídla Čínské lidové republiky v OSN a o vypovězení ‚zástupců‘ tchajwanských úřadů z místa, které protiprávně obsadili,« řekl Wang.

Rezoluce 2758 tak jednou provždy politicky, právně a procedurálně vyřešila otázku zastoupení celé Číny, včetně Tchaj-wanu, v OSN a mezinárodních institucích a zcela zablokovala jakýkoli pokus kohokoli nebo kterékoli země vytvořit »dvě Číny« nebo »jednu Čínu, jeden Tchaj-wan«. Čína proto bude podle něj i nadále usilovat o dosažení mírového sjednocení s největší upřímností a největším úsilím.

»K uskutečnění tohoto cíle musí Čína s nejpevnějším odhodláním bojovat proti separatistickým aktivitám ‚nezávislosti Tchaj-wanu‘ a podniknout co nejsilnější kroky k odražení vměšování vnějších skupin,« dodal s tím, že pouze rozhodným potíráním separatistických aktivit v souladu se zákonem může Čína vytvořit skutečné základy pro mírové sjednocení a pouze po úplném sjednocení Číny může nastat trvalý mír v Tchajwanské úžině. Jakýkoli plán zasahování do vnitřních záležitostí Číny se pak podle něj musí setkat se silným odporem všech Číňanů a jakýkoli krok, který by bránil sjednocení Číny, musí být rozdrcen soukolím dějin.

Vývoj Číny

Wang na závěr uvedl, že Čína plně uplatňuje novou filozofii rozvoje, která se vyznačuje inovativním, koordinovaným, ekologickým a otevřeným rozvojem pro všechny, a že usiluje o vysoce kvalitní rozvoj a podporuje nové paradigma rozvoje. »Čína se bude těšit z trvalého a zdravého rozvoje, přinese ještě lepší vyhlídky a uskuteční více velkolepých zázraků,« řekl.

Vzhledem k tomu, že v Číně žije pětina světové populace, má její pochod k modernizaci pro svět důležitý a dalekosáhlý význam. »Cesta, kterou se Čína ubírá, je cestou míru a rozvoje, nikoli cestou drancování a kolonialismu; je cestou spolupráce, která je výhodná pro všechny, nikoli cestou hry s nulovým součtem; a je cestou harmonie mezi člověkem a přírodou, nikoli cestou destruktivního využívání zdrojů,« konstatoval Wang. Dodal, že Čína bude i nadále přispívat svým dílem k řešení výzev, kterým čelí lidský rozvoj, a přispěje k vytvoření nové formy lidského pokroku.

Komunistická strana Číny svolá příští měsíc do Pekingu svůj 20. celostátní sjezd. Tento sjezd stanoví cíle a úkoly pro rozvoj Číny v příštích pěti letech a v dalších letech a bude na něm vypracován zastřešující plán budoucího rozvoje Číny. »Čína bude spolupracovat s ostatními zeměmi, aby vyvinula veškeré úsilí pro mír a rozvoj, převzala odpovědnost za solidaritu a pokrok, vybudovala společenství se společnou budoucností pro lidstvo a přijala ještě lepší svět,« uzavřel Wang.
(pr)

Předchozí článekVláda zavádí kontroly na hranicích se Slovenskem, už ani Němci migranty nevítají
Další článekKráska Gwyneth Paltrowová je i propagátorkou zdravé výživy

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here