Home Zahraničí Čína urychluje budování silné armády a usiluje o světový mír

Čína urychluje budování silné armády a usiluje o světový mír

Čínský prezident Si Ťin-pching pronáší projev během inspekce letectva Západního divadelního velitelství Lidové osvobozenecké armády (PLA) v jihozápadní čínské provincii S'-čchuan, 26. července 2023. FOTO – Xinhua

Před Dnem čínské armády, který připadá na 1. srpna a připomíná založení Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA), podnikl prezident Si Ťin-pching inspekční cestu v jihozápadní čínské provincii S‘-čchuan, kde provedl inspekci letectva Velitelství západního divadla PLA.

Si během inspekce zdůraznil posílení výcviku a bojové připravenosti, zlepšení schopnosti armády reagovat na složité situace a urychlení úsilí o zvýšení modernizace ozbrojených sil.

Dva dny před inspekcí Si zdůraznil potřebu podpořit rozvoj čínského vojenského řízení, když předsedal skupinovému studijnímu zasedání Politického byra Ústředního výboru KS Číny.

Si přikládá budování čínských ozbrojených sil velký význam. Je přesvědčen, že urychlení modernizace čínské armády a zlepšení vojenského řízení a bojeschopnosti nejen ochrání čínskou národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy, ale také zajistí světový mír a stabilitu.

Čína usiluje o vybudování silné armády

Pro vybudování silné armády je podle Siho nutné udržet absolutní vedení KS Číny nad ozbrojenými silami a pokračovat v přísném řízení strany a armády podporou integrity a disciplíny a bojem proti korupci.

Jako jedno z opatření vydala KS Číny v červnu loňského roku nařízení o omezení a dohledu nad 12 klíčovými vojenskými sektory, včetně vojenské logistiky a vybavení. Předpisy stanovily přísná opatření pro oddělení pravomocí, dohled a kontrolu, informační transparentnost a odpovědnost a poskytly silnou institucionální záruku pro podporu správy armády založené na zákonech ve 12 vojenských sektorech.

Také podle orgánů pro kontrolu disciplíny a dohled nad armádou provádějí pravidelné vyšetřování vojenských úředníků, včetně jejich bydlení, používání vozidel, odměn a lékařských služeb, aby kdykoli napravily nesprávné chování a dále vytvořily atmosféru komplexní a přísné vojenské správy.

Na rok 2027 připadá 100. výročí založení PLA. Si uvedl, že PLA se nachází v klíčovém okamžiku ve svém úsilí o dosažení cíle stého výročí, neboť svět zažívá rychlý pokrok v globálních vědeckotechnických revolucích a hluboké změny ve vojenských záležitostech.

KS Číny poprvé představila cíl stého výročí PLA v roce 2027 v říjnu 2020 během 5. plenárního zasedání 19. ústředního výboru. Cíl pro rok 2027 se připojuje k řadě stávajících cílů v oblasti modernizace armády, konkrétně k tomu, že Čína »do roku 2035 v podstatě dokončí modernizaci národní obrany a armády« a do poloviny století bude disponovat »armádou světové úrovně«.

Pro dosažení stého cíle Si naléhá na ozbrojené síly, aby si uvědomily význam posílení všestranného řízení armády, vybavily se technologiemi a pokračovaly v duchu reforem a inovací.

Při inspekci společného operačního velitelského centra CMC v listopadu loňského roku Si zdůraznil, že čínská národní bezpečnost čelí zvýšené nestabilitě a nejistotě. Čínská armáda se musí zaměřit na zlepšení vojenského výcviku a bojové připravenosti, na vytvoření armády schopné vést a vyhrávat války a na rozhodnou ochranu národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů.

Čínská armáda je pevnou silou pro světový mír

»Čína provádí národní obrannou politiku, která má obranný charakter, a čínské ozbrojené síly byly vždy pevnou silou při ochraně světového míru,« řekl Si.

Od založení Čínské lidové republiky země nikdy nezahájila válku. Je jedinou zemí na světě, která se ve své ústavě zavazuje »držet se cesty mírového rozvoje«. Čína je také jediným z pěti států s jadernými zbraněmi, který se zavázal nepoužít jaderné zbraně jako první.

Čína dosáhla světově proslulých hospodářských úspěchů a zároveň plní své globální povinnosti jako významná země. Aktivně se podílela na mezinárodním procesu kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní a aktivně se zapojila do mírových operací OSN, včetně protiteroristických aktivit, kontroly covid-19, odminování konfliktních zón, budování osad, lékařské pomoci a humanitární pomoci.

Čína je mezi stálými členy Rady bezpečnosti OSN největším poskytovatelem mírových sil a druhým největším poskytovatelem finančních prostředků pro OSN i její mírové operace.

V srpnu loňského roku udělila mírová mise OSN v Mali 9. čínskému mírovému zdravotnickému kontingentu v zemi pochvalu velitele sektoru, aby ocenila jeho vynikající výkon při udržování míru v Mali. Pochvala velitele sektoru je nejvyšší vyznamenání udělované OSN kontingentům nebo jednotlivcům mírových sil OSN z různých zemí.

»Čínský zdravotnický kontingent mírových sil je vysoce kvalifikovaná a obětavá skupina, která úspěšně dokončila mírovou misi se silným smyslem pro odpovědnost,« řekl při předávání ocenění brigádní generál Stephan J. Andersson, velitel východního sektoru vícerozměrné integrované stabilizační mise OSN v Mali (MINUSMA).

»Čínský lid miluje mír, touží po míru a je pevně odhodlán jít cestou mírového rozvoje,« řekl Si.

Navrhl Globální bezpečnostní iniciativu, v níž vyzval celé mezinárodní společenství, aby řešilo složité globální bezpečnostní výzvy v duchu solidarity a s myšlenkou vítězství pro obě strany, a podpořilo tak trvalý mír a rozvoj ve světě.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here