Home Zahraničí Čínský velvyslanec přednesl v Radě OSN pro lidská práva projev za více...

Čínský velvyslanec přednesl v Radě OSN pro lidská práva projev za více než 30 zemí

FOTO - pixabay

Na 51. zasedání Rady OSN pro lidská práva proběhla všeobecná rozprava o tematických otázkách lidských práv, včetně ekonomických, sociálních a kulturních práv a práva na rozvoj.

Velvyslanec Chen Xu, stálý zástupce Číny při Úřadu OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, přednesl společný projev jménem více než 30 zemí a vyzval všechny strany, aby dodržovaly přístup zaměřený na lidi, zvýšily investice do podpory a ochrany hospodářských, sociálních a kulturních práv, usilovaly o odstranění nerovnosti a postavily se proti jednostranným sankcím, které nemají oporu v mezinárodním zákoně.

Ve společném prohlášení poukázal na to, že pandemie covid-19 vedla ke zvrácení výsledků globálního rozvoje, brání provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN a zvýšila nerovnost v rámci zemí i mezi nimi. To podtrhuje důležitost podpory hospodářských, sociálních a kulturních práv a odstraňování nerovností.

Všechny strany také vyzval, aby dodržovaly přístup zaměřený na lidi, aby úspěchy v oblasti rozvoje mohly prospívat všem skupinám stále spravedlivěji, zejména zranitelným a marginalizovaným lidem, aby měli rovný přístup k základním právům, jako je vzdělání, lékařská péče, bydlení a práce.

»Je třeba dosáhnout kvalitnějšího, efektivnějšího, spravedlivějšího, udržitelnějšího a bezpečnějšího rozvoje,« uvedl Chen Xu. Ve společném projevu pak byly vyzvány všechny strany, aby posílily mezinárodní solidaritu, přijaly inkluzivní opatření k řešení epidemie a podpořily zotavení po epidemii, aby byl zajištěn spravedlivý přístup k vakcínám a lékům. »S přihlédnutím k různým národním podmínkám, schopnostem a úrovním rozvoje každé země je nutné respektovat politiky a priority každé země, umístit implementaci Agendy 2030 na první místo agendy mezinárodní spolupráce a usilovat o dosažení 17 cílů udržitelného rozvoje podle plánu,« připomnělChen Xu.

Vyspělé země by tak měly přijmout praktičtější opatření a mezinárodní finanční instituce by se měly zdržet přijímání úsporných politik, které brání hospodářským, sociálním a kulturním právům. Mechanismus OSN pro lidská práva by měl hrát aktivní roli, zvyšovat investice do prosazování a ochrany hospodářských, sociálních a kulturních práv a odstraňovat nerovnosti a poskytovat účinnou pomoc na základě souhlasu dotčených zemí.

(pr)

Předchozí článekNávrh EK na zdanění zisků výrobců elektřiny má díry. Slovensku třeba nepomůže
Další článekPřed 80 lety vypálili nacisté ukrajinskou vesnici Kortelisy

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here