Fórum o spolupráci mezi Čínou a arabskými státy odráží společné přání budovat »silné vztahy«, říká šéf Ligy arabských států

Generální tajemník Ligy arabských států (LAS) Ahmed Aboul-Gheit prohlásil, že fórum o spolupráci mezi Čínou a arabskými státy odráží společnou touhu budovat »silné vztahy«, a zdůraznil, že vztahy mezi oběma stranami jsou stále silnější.

»Fórum prostřednictvím pravidelných setkání propojilo Čínu a arabské země stabilními vztahy. Fórum se koná každé dva roky na úrovni ministrů zahraničních věcí a jednou ročně na úrovni náměstků ministrů a vyšších úředníků,« uvedl Aboul-Gheit v nedávném rozhovoru pro agenturu Xinhua.

V letošním roce si fórum pro spolupráci Číny a arabských států připomíná 20. výročí a v Pekingu se koná jeho 10. ministerské zasedání.

Poznamenal, že Čína pozvala k účasti na této konferenci řadu vedoucích představitelů arabských zemí, což »posiluje vztahy mezi všemi stranami«.

»Zúčastnil jsem se fóra v roce 2020 v Pekingu, kde byli na zasedání všichni ministři zahraničí arabských zemí. Diskuse mezi všemi stranami byly intenzivní a vřelé a odrážely společnou touhu budovat silné vztahy,« uvedl Aboul-Gheit.

Šéf Ligy arabských států poznamenal, že fórum představuje mnohostranný impuls pro čínsko-arabské vztahy, od prohloubení politické a hospodářské spolupráce až po podporu kulturních výměn.

Poukázal také na to, že fórum vedlo k dalším iniciativám dialogu na podporu praktické spolupráce mezi Čínou a arabskými zeměmi, jako byl první čínsko-arabský summit, který se úspěšně konal v Rijádu v prosinci 2022.

Aboul-Gheit uvedl, že Čína je ochotna posilovat vztahy s arabskými zeměmi a ty musí být vůči Číně otevřenější.

»Čína je rozvíjející se ekonomickou mocností a má velkou schopnost inovovat, poskytovat pokročilé technologie a předkládat arabskému světu mnoho podnětů, což si zaslouží naši velkou pozornost,« dodal.

Předseda LAS zdůraznil důležitost pravidelných kontrol realizace těchto plánů, aby se zajistil pokrok ve spolupráci. »Fórum pro spolupráci Číny a arabských států má výkonný program, který sleduje všechna rozhodnutí a prohlášení a snaží se je co nejúčinněji realizovat,« uvedl.

Pokud jde o vyhlídky budoucího vývoje Fóra pro spolupráci Číny a arabských států, Aboul-Gheit uvedl, že nejdůležitější pro obě strany je zavázat se k provádění toho, co bylo dohodnuto.

V listopadu 2023 podepsaly Čína a Jordánsko memorandum o porozumění o společné podpoře budování Pásma a stezky. Spolu s ním tak Čína podepsala dohody o spolupráci v rámci projektu Pásmo a stezka se všemi 22 arabskými zeměmi.

»Všechny arabské země jsou členy iniciativy Pásmo a stezka a ta hraje důležitou roli v posilování arabsko-čínské spolupráce,« poznamenal šéf LAS.

V souvislosti se společným úsilím o vybudování arabsko-čínského společenství se sdílenou budoucností v nové éře Aboul-Gheit uvedl, že »existuje pocit dobře podložené vzájemné důvěry a obě strany spojuje oboustranně výhodná spolupráce zaměřená na společné zájmy«.

Ocenil existenci 19 pracovních mechanismů v rámci Fóra pro spolupráci mezi Čínou a arabskými státy a zdůraznil, že tyto mechanismy jsou výsledkem tvrdé práce.

»To znamená, že existuje 19 odvětví, v nichž se pracuje na posílení spolupráce, jako jsou odvětví kultury, práv žen, obchodu, výroby, přístavů atd. Jedná se o nesmírně důležité oblasti, které vyžadují velké úsilí, inovace a spolupráci mezi odborníky na obou stranách a odhodlání tyto mechanismy realizovat,« uvedl šéf LAS.

V zájmu podpory mezilidských výměn zdůraznil význam překladu knih do čínštiny a arabštiny a pořádání kulturních akcí na podporu dynamických kulturních vztahů.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy