FOTO - CRI

Globální think-tank (CCG) uspořádal Globální fórum pro tok a rozvoj talentů (Global Talent Flow and Development Forum) během 5. Čínského mezinárodního dovozního veletrhu (China International Import Expo) a zveřejnil Zprávu o globálních trendech a rozvoji talentů (2022).

Zpráva ukazuje, že mezi deseti významnými zeměmi s nejlepším indexem konkurenceschopnosti talentů se počet evropských a amerických zemí rovná počtu asijských zemí a světová centra talentů se šíří z Evropy a Spojených států do Asie. Mezi nimi je index rozsahu čínských talentů na prvním místě na světě.

Čína má podle zprávy zřejmé výhody v rozsahu talentů a počet lidí v pracovním věku s vyšším vzděláním a vědeckých výzkumníků je daleko vyšší než v ostatních zemích. Index čínských talentů je více než dvakrát vyšší než u Německa, Velké Británie a Francie, tří průmyslových mocností dohromady.

Tato zpráva CCG shrnuje a analyzuje současnou situaci a trend globálního toku talentů napříč regiony a obory, analyzuje politický trend globálního toku talentů a je průkopníkem při stanovování indexu konkurenceschopnosti talentů významných zemí.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here