Home Zahraničí Jak vznikl západní »omyl« o nucené práci v Sin-ťiangu? Učenec napočítal více...

Jak vznikl západní »omyl« o nucené práci v Sin-ťiangu? Učenec napočítal více než 30 tisíc falešných zpráv

Nedávno Tuersun Abai, docent Institutu žurnalistiky a komunikace na univerzitě v Sin-ťiangu, napsal článek s názvem »Válka veřejného mínění! Západ vymyslel více než 30 tisíc článků souvisejících s omyly o nucené práci v Sin-ťiangu« a sestavil statistiky více než 30tisíců zpráv týkajících se Sin-ťiangu z 22 médií v 15 zemích a regionech. K analýze vybral 189 zpráv ze 13 médií, které šíří dezinformace o tzv. nucené práci. Zároveň se článek také zabýval zprávou vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Sin-ťiangu, »výzkumnou zprávou« Adriana Zenze a Australského institutu strategické politiky (ASPI), aby vyřešil vývoj klamu o tzv. »nucené práce«.

Článek poukázal na to, že protičínské síly na Západě v posledních letech propagovaly nepravdu o takzvané nucené práci, systematicky stigmatizovaly Čínu, diskreditovaly mezinárodní obraz Číny, oslabily mezinárodní reputaci Číny a narušovaly přátelské a kooperativní vztahy Číny s jinými zeměmi. Západní protičínské síly používají sankce k narušení mezinárodního ekonomického řádu a podkopání čínského investičního prostředí. Mezi nimi západní média, think-tanky, nevládní organizace a politici úzce spolupracují, aby společně podpořili fermentaci tohoto tématu.

Dne 31. srpna 2022 vydal Vysoký komisař OSN pro lidská práva hodnotící zprávu o tzv. »Obavách o dodržování lidských práv v čínském Sin-ťiangu.« Na základě nepravdivých informací poskytnutých Západem kritizoval Čínu ze dvou aspektů: zaměstnanost a umístění účastníků, kteří absolvovali školení ve výcvikovém středisku pro zaměstnanost přebytečných pracovních sil na venkově a školení odborných dovedností v Sin-ťiangu.

Článek uvádí, že západní protičínské síly dlouhodobě útočí na snahy o přesun pracovních sil a zaměstnanost v čínském Sin-ťiangu, ale vzorce diskurzu a narativní rámce se v různých obdobích liší. Dominantním narativním rámcem v raných dobách byla tzv. »asimilace etnických menšin«, která se později vyvinula v tzv. »porušování pracovních práv etnických menšin«. Přesun venkovské přebytečné pracovní síly je ve skutečnosti pro čínskou vládu důležitým způsobem, jak podpořit zemědělce, aby zvýšili svůj příjem a prosperovali, a hraje důležitou roli při zvyšování ekonomického příjmu a zlepšování životních podmínek pracovníků všech etnických skupin. Zejména v západním regionu, kde je průmyslová základna relativně slabá a dominuje zemědělství a chov zvířat, je přesun pracovních míst důležitým opatřením vedoucím ke zvýšení míry zaměstnanosti a příjmů lidí všech etnických skupin. Tato politika se neustále prosazuje po celé zemi od 90. let 20. století. Sin-ťiang reagoval na národní výzvu a přijal opatření k rozšíření kanálů pro farmáře a pastevce, aby se mohli přemístit a najít zaměstnání.

Kromě toho, za účelem odstranění podhoubí, které plodí terorismus a náboženský extremismus, zřídil Sin-ťiang v souladu se zákonem vzdělávací a školicí střediska, která provádějí pomocnou a vzdělávací činnost. Likvidace podhoubí pro šíření extremismu prostřednictvím vzdělávání a zaměstnanosti za účelem zvýšení příjmů je běžnou globální protiteroristickou strategií a také západní vyspělé země mají podobné instituce. Čínská vzdělávací a školicí činnost v Sin-ťiangu však vyvolala útoky západních protičínských sil. Spojené státy a Západ záměrně ignorují své vlastní problémy, ale obviňují jiné země a vznášejí nepodložená obvinění.

Článek poukazuje na to, že západní protičínské síly vytvořily síť pro manipulaci s veřejným míněním složenou z politiků, médií, think-tanků a různých organizací se strategickým záměrem »využít Sin-ťiang k potlačení Číny« tak, že útočí a diskreditují zaměstnávání venkovských dělníků v Sin-ťiangu. Během tohoto období, přijali různé diskurzní modely a narativní rámce v závislosti na změnách situace, které ukazují trendy »celé vlády«, »spojenectví« a »kriminalizace«.

Podle článku západní politici, média, think-tanky a různé organizace spojily své síly, aby vymyslely lež, že »jeden milion Ujgurů je uvězněn v odborných vzdělávacích a školicích centrech«, a to za použití hrozivých slov a smyšlených příběhů. Jsou za tím hluboce zakořeněné hodnotové předsudky a strategické záměry, které mají omezit rozvoj Číny. Ale ani všechny útoky a pomluvy nemohou vymazat fakt, že Sin-ťiang je prosperující a stabilní, natož aby zastavily rozvoj Číny. Lži jsou lži a jejich jediným místem je smetiště dějin.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here