Home Zahraničí Kazachstán je jedinou zemí v regionu, která provádí tak rozsáhlé reformy

Kazachstán je jedinou zemí v regionu, která provádí tak rozsáhlé reformy

FOTO - (za)

Kazachstán zůstává jedinou zemí v širším regionu, která provádí významné reformy, jež zahajují novou éru rozvoje, poté, co prezident země Kassym-Jomart Tokajev 29. března t. r., při zahájení prvního zasedání parlamentu osmi zemí nastínil nové socioekonomické a politické priority. Je také jedinou zemí v regionu, která poskytuje významnou podporu sociálně slabým vrstvám obyvatelstva.

Uplynul přesně rok od chvíle, kdy prezident Tokajev přednesl svůj projev k národu, v němž předložil rozsáhlý program politických reforem a modernizace. Výsledky referenda, které se v zemi konalo v loňském roce, ukázaly širokou podporu obyvatelstva navrhovaným iniciativám a ústavním změnám.

Ústavní reforma umožnila provést kompletní přenastavení politického systému. V listopadu loňského roku se konaly prezidentské volby, v lednu pak volby do Senátu a 19. března parlamentní a komunální volby.

V důsledku reforem je nyní kazašský prezident volen pouze na jedno sedmileté funkční období (dříve byla dvě pětiletá funkční období). Byly posíleny pravomoci a vliv voleného parlamentu. Kromě toho byl zřízen Ústavní soud a provedeny zásadní reformy soudnictví.

Byly zavedeny iniciativy na ochranu lidských práv a svobod. Důležité je, že se výrazně rozšířily možnosti občanů podílet se na politickém životě země, jak ukázaly nedávno proběhlé parlamentní volby, v nichž bylo mnoho kandidátů nezávislých, a sami sebe nominovali.

Jak uvedl prezident Tokajev, reformy jsou založeny na vzorci »silný prezident – vlivný parlament – odpovědná vláda«, který je základem státního uspořádání Kazachstánu. Dodal, že ve společnosti se formuje nová občanská a politická kultura.

Prezident Tokajev ve svém projevu nastolil několik důležitých otázek, které musí nově zvolený parlament a nová vláda řešit přednostně, zejména řešení naléhavých ekonomických problémů.

Za prvé je třeba stimulovat podnikatelskou aktivitu podporou malých a středních podniků a podnikatelů. Důležité je také plně využít výrobní potenciál naší země, zejména průzkum a rozvoj ložisek nerostných surovin.

Dále je nutné přehodnotit přístupy k rozvoji infrastruktury. V této souvislosti prezident navrhl přijmout Národní plán infrastruktury, jehož cílem je vytvořit udržitelný infrastrukturní rámec pro zemi. Zvláštní pozornost je podle prezidenta třeba věnovat také otázce potravinové bezpečnosti. Zdůraznil rovněž potřebu důsledně zlepšovat kvalitu lidského kapitálu a podporovat sociálně slabé kategorie občanů. Dále by měl být dále posílen systém ochrany lidských práv. V neposlední řadě je nutné zlepšit efektivitu veřejné správy a kvalitu strategického plánování.

Prezidentův projev ukazuje, že politické změny v Kazachstánu budou pokračovat, což povede k dalšímu zlepšení politického systému a správy věcí veřejných. Tyto změny se budou opírat o principy, které Tokajev nastínil již dříve, včetně právního státu, jednoty lidu, sociální spravedlnosti a vnitropolitické stability.

(za)