FOTO - CRI

»Měli bychom prohloubit porozumění, posílit spolupráci a společně prosazovat globální opatření na ochranu mokřadů,« uvedl prostřednictvím videa na zahajovacím ceremoniálu 14. konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech ve Wu-chanu čínský prezident Si Ťin-pching. Předložil tři návrhy na ochranu mokřadů z pohledu celého lidstva a oznámil praktická opatření, která Čína v budoucnu přijme, a jasný plán na globální ochranu mokřadů.

Mokřady, lesy a oceány jsou známé jako tři hlavní ekosystémy na světě a nazývají se »ledviny země«. O důležitosti mokřadů není pochyb a nelze ignorovat výzvy a dokonce ničení mokřadů po celém světě. Globální plocha mokřadů se od 70. let 20. století zmenšila o 35 %.

V této souvislosti prezident Si navrhl, že »je třeba dosáhnout globálního konsensu o péči o mokřady, pokročit v globálním procesu ochrany mokřadů a zlepšit globální blahobyt mokřadů ve prospěch lidí«.

Ty tři návrhy přímo čelí současným bolestem a potížím v ochraně mokřadů. Mají ale velký praktický význam. Jde o další snahu Číny podporovat budování společenství se společnou budoucností lidstva. Musonda Mumba, generální tajemnice Úmluvy o mokřadech, řekla, že až ostatní strany uvidí vedoucí úlohu Číny, pochopí, že ochrana mokřadů přispívá k řešení změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti.

Letos uplyne 30 let od přistoupení Číny k Úmluvě o mokřadech. V současné době má Čína 13 ze 43 »mezinárodních mokřadních měst« na světě, což nejvíce na světě. Je to plné uznání neustálých investic Číny do ochrany životního prostředí a neustálého zlepšování ekologie mokřadů v průběhu let. John Cobb Jr., akademik z Národní akademie humanitních věd Spojených států, poznamenal, že Čína hrála důležitou roli při podpoře budování globální ekologické civilizace.

Prezident Si ve svém projevu představil konkrétní opatření na podporu ochrany mokřadů v Číně v budoucnu a uvedl, že postupně bude vytvořena skupina národních parků, do systému národních parků bude zahrnuto asi 11 milionů hektarů mokřadů a bude realizován národní plán ochrany mokřadů a velké projekty ochrany mokřadů. Zároveň bude Čína také podporovat mezinárodní výměny a spolupráci, chránit čtyři stěhovavé cesty stěhovavých ptáků procházejících Čínou, zřídit »Mezinárodní centrum mangrovníků« v městě Šen-čchen a podporovat pořádání Globálního pobřežního fóra. Tyto plány ukazují, že Čína, která se vydala na novou cestu, bude i nadále podporovat modernizaci harmonického soužití člověka a přírody a podporovat vysoce kvalitní rozvoj ochrany mokřadů.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here