Generální tajemník OSN Antonio Guterres (na pódiu a na obrazovkách) hovoří při zahájení všeobecné rozpravy 78. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle OSN v New Yorku 19. září 2023. FOTO - Xinhua/Li Rui

V úterý skončila obecná rozprava 78. zasedání Valného shromáždění OSN (VS OSN), v níž světoví lídři prohlásili, že OSN zůstává prvořadou platformou pro hledání řešení problémů lidstva.

Předseda Valného shromáždění Dennis Francis ve svém závěrečném projevu zdůraznil neochvějné odhodlání OSN přinášet světu mír, prosperitu a udržitelný rozvoj. »Organizace spojených národů se i nadále zaměřuje na společné výzvy naší doby,« řekl.

Podle předběžných údajů bylo letošní týdenní zasedání Valného shromáždění OSN nejvýznamnějším osobním setkáním světových lídrů v New Yorku od začátku pandemie.

Setkání se zúčastnilo přibližně 88 hlav států, 42 předsedů vlád a více než 650 ministrů. Nejvyšší představitelé využili této masové účasti a uskutečnili více než 2000 bilaterálních jednání.

Obecná rozprava byla zahájena 19. září v sídle OSN v New Yorku a zaměřila se na obnovení globální důvěry a solidarity v současné náročné době.

Během uplynulého týdne hlavy států a vlád upozornily na celou řadu výzev, od naléhavé hrozby změny klimatu až po obavy ze zneužívání umělé inteligence.

Zdůraznili rovněž ústřední úlohu Organizace spojených národů a potřebu reformovat tuto organizaci tak, aby tomuto účelu vyhovovala.

Náměstkyně generálního tajemníka Amina Mohammedová při ohlédnutí za akcí konstatovala, že účastníci jsou jednotně odhodláni dosáhnout ambiciózních rozvojových cílů, zejména v době, kdy se svět dostává do poloviny cesty k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Národy z Afrického rohu horlivě vyzývaly k přijetí opatření k boji proti bezprostřední klimatické hrozbě a k revizi v současnosti zastaralého a nespravedlivého globálního finančního systému.

Vedoucí představitelé Somálska, Etiopie, Džibutska a Eritreje vykreslili bezútěšný světový scénář vážně poznamenaný změnou klimatu. Jejich poselství bylo jednoznačné: Naléhavá krize vyžaduje rychlé a jednotné úsilí.

Tématem letošní všeobecné rozpravy je: »Obnovení důvěry a znovuzrození globální solidarity: Urychlení opatření v rámci Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje směrem k míru, prosperitě, pokroku a udržitelnosti pro všechny.«

(Xinhua)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here