Home Zahraničí Obrazem: Obhájce lidských práv, nebo jen přetvářka?

Obrazem: Obhájce lidských práv, nebo jen přetvářka?

Jsou USA způsobilé? GRAFIKA - CGTN

Spojené státy se vždy považovaly za »obránce lidských práv« a rády bodují stav lidských práv v jiných zemích. Obstály by však Spojené státy při vlastní kontrole?

Spojené státy jsou multikulturní zemí, ale rasismus je zde stále hluboce zakořeněn. Původní obyvatelé Ameriky, kteří byli vystaveni genocidě ze strany americké vlády, jsou dodnes považováni za občany druhé kategorie. V posledních letech se lidská práva ve Spojených státech zhoršila: V roce 2019 zemřel v důsledku policejní brutality Afroameričan George Floyd; od vypuknutí pandemie covid-19 prudce vzrostlo šikanování Američanů asijského původu, přičemž hlavním terčem pachatelů trestných činů z nenávisti se staly asijské ženy; 20 let po 11. září přetrvává v hlavním proudu americké společnosti islamofobie a roste nepřátelství vůči muslimům. Lze rasismus ve Spojených státech vymýtit?

Yesterday's brutal slayer, today's human right defender /CGTNVčera brutální vrah, dnes obhájce lidských práv.

America is not a racist country. /CGTN

Amerika není rasistická země.

In the eyes of a hate crime perpetrator... /CGTN

V očích pachatele zločinů z nenávisti…

Is there also a vaccine for racism? /CGTN

Existuje také vakcína proti rasismu?

Tragické případy střelby jsou v Americe zdánlivě každodenní událostí. Podle archivu Gun Violence došlo letos v USA zatím k nejméně 130 masovým střelbám, při nichž bylo zabito více než 9800 lidí, včetně 400 dětí a mladistvých. Snadnější přístup ke střelným zbraním plodí mladé masové střelce a některé státy podporují nošení zbraní učiteli. Vzhledem k tomu, že země je zmítána stranickými debatami, bylo v oblasti kontroly zbraní dosaženo jen malého pokroku. V roce 2022 Nejvyšší soud USA zrušil sto let starý zákon státu New York o kontrole zbraní. Zatímco se však lobbisté v zákulisí nekonečně přou, násilí páchané střelnými zbraněmi se stalo největší americkou hrozbou pro veřejnou bezpečnost. A kdo zaplatí za zmařené životy a zlomená srdce při masových střelbách?

U.S. trapped in gun control maze /CGTN

USA se ocitly v bludišti kontroly zbraní.

Partisan gun divide threatens children's safety /CGTN

Stranické rozdělení v oblasti zbraní ohrožuje bezpečnost dětí.

Americans' gun violence trauma /CGTN

Trauma Američanů z násilí páchaného střelnými zbraněmi.

Navzdory zrušení otroctví je nucená práce v soukromých věznicích po celé zemi stále běžná. V očích některých kapitalistů jsou vězni nástrojem pro zisk, čímž se de facto zdůvodňují jejich sweatshopy.

Private prison or sweatshop? /CGTN

Soukromé vězení nebo sweatshop?

Spojené státy mají navíc neblahé zkušenosti s vykořisťováním dětí. Děti pracující na farmách pod spalujícím sluncem jsou stále k vidění. USA dodnes zůstávají jedinou zemí, která neratifikovala Úmluvu OSN o právech dítěte. Podle neziskové organizace National Farmworker Jobs Program je v USA přítomno přibližně 500 000 dětských pracovníků na farmách a často dochází k jejich úmrtí.

Uncle Sam, please, introspection before condescension /CGTN

Strýčku Same, prosím, před blahosklonností se zamysli nad sebou.

Spojené státy také dosud neratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, která je jednou ze základních smluv OSN o lidských právech. Americké ženy trpí nerovným zacházením v oblasti ekonomických příležitostí a osobní bezpečnosti. Dne 24. června 2022 Nejvyšší soud USA zrušil rozsudek Roe v. Wade z roku 1973, čímž ukončil ústavní právo na potrat a rozpoutal protesty po celé zemi. Ve Spojených státech jsou práva žen výrazně znevýhodněna. Je údajná obhajoba lidských práv pouhým slovním projevem?

The shackles of women's freedom /CGTN

Okovy ženských práv.

Obě hlavní americké politické strany jsou rozděleny také v otázce imigrační politiky. Demokraté jsou zastánci otevřených hranic, zatímco republikáni dávají přednost přísnější kontrole hranic a posílají žadatele o azyl do měst řízených demokraty, aby jim vrátili úder. Tváří v tvář humanitární krizi federální vláda přivírá oči a nechává obě strany hrát v otázce imigrace politický fotbal.

A political football /CGTN

Politický fotbal.

Americká politika nevybíravého deportování žadatelů o azyl na hranicích postrádá řádný proces. Některé děti byly násilně odděleny od svých rodičů, zatímco jiné byly uzavřeny v přeplněných prostorách sužovaných nemocemi, zneužíváním a nedostatečným jídlem a oblečením – což vážně poškozuje jejich práva a fyzickou i duševní pohodu.

Kids in cages, a humane way to manage migration? /CGTN

Děti v klecích, humánní způsob řízení migrace?

Americká společnost se očividně utápí v bažině hluboce zakořeněného rasismu, násilí se zbraněmi, pracovního vykořisťování, genderové nerovnosti… Seznam by mohl pokračovat dál a dál. Porušování lidských práv v USA je srdcervoucí. Pod rouškou samozvaného ochránce lidských práv se skrývá pouze předstírání.

(pr)

GRAFIKA – CGTN