Očekává se, že budoucí hospodářský růst Číny podpoří nové hnací motory

Očekává se, že budoucí hospodářský růst Číny podpoří nové hnací motory, uvedli hosté na Čínském ekonomickém kulatém stole, který pořádala tisková agentura Xinhua.

Fu Ling-chuej, mluvčí Národního statistického úřadu, zdůraznil, že rozvoj nových pohonů by se měl zaměřit nejen na nově vznikající odvětví, ale také na transformaci tradičních odvětví.

»Nové rozvojové příležitosti, které přinášejí nové hybné síly, mají široké perspektivy,« řekl Fu. Navrhl také, aby podniky věnovaly pozornost třem klíčovým aspektům.

První z nich jsou růstové příležitosti modernizace průmyslu. S rostoucí poptávkou po vysoce kvalitních produktech má obrovský potenciál transformace z výroby nižší třídy na výrobu střední a vyšší třídy.

Druhou je vedoucí úloha rozvoje digitální ekonomiky. Trend digitální integrace na straně výroby přináší nové příležitosti pro digitální transformaci.

Třetí jsou příležitosti, které přináší ekologická transformace, uvedl Fu.

Zejména vozidla na nové energie (NEV) se v posledních dvou letech staly vrcholem čínského hospodářského rozvoje. Výroba a prodej vozidel NEV v Číně přesáhly v první polovině letošního roku tři miliony kusů, přičemž tempo růstu přesáhlo 30 %.

Vynikající výsledky čínského průmyslu NEV dokazují účinnost klíčových průmyslových politik zavedených v posledních letech, uvedla Li Chuej, vedoucí pracovnice Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC).

Dalšími kroky jsou podle ní zlepšování podpůrných opatření, vedení společností NEV k využívání rozvojových příležitostí, navyšování průmyslových inovačních schopností, posilování otevřenosti, výměn a spolupráce a posilování základní konkurenceschopnosti odvětví.

»Věříme, že tento proces zrání a transformace zažije více průmyslových odvětví, která v budoucnu nově utvoří růstový impuls čínského hospodářského rozvoje,« poznamenal Li.

Zasedání výkonné rady státu se konalo 16. června. Na zasedání byly projednávány zejména čtyři oblasti, a to zlepšení makroekonomické politiky, rozšíření efektivní poptávky, posílení a optimalizace reálné ekonomiky a prevence a řešení rizik v klíčových oblastech.

»Tyto strategie zohledňují nabídku i poptávku, současnost i budoucnost. Koordinují rozvoj a bezpečnost, což svědčí o vhodnosti a proveditelnosti těchto politik,« uvedla Li.

NDRC bude prosazovat zavedení příslušných opatření a zajistí, aby stávající a nové strategie fungovaly společně. Na základě důkladného výzkumu bude komise průběžně rozšiřovat soubor politických nástrojů a v případě potřeby zajistí jejich dostupnost, použitelnost a účinnost, dodala.

Na snímku je Liou Jüan-čchun, rektor Šanghajské univerzity financí a ekonomie, který se účastní kulatého stolu o čínské ekonomice v Pekingu, hlavním městě Číny. FOTO – Xinhua/Jin Liangkuai

Liou Jüan-čchun, rektor Šanghajské univerzity financí a ekonomie, uvedl, že je nutné integrovat krátkodobé strategie, střednědobé strukturální strategie a dlouhodobé institucionální a systémové reformy.

Podělil se o několik doporučení pro hospodářský rozvoj pro druhé pololetí, jako je změna krátkodobé fiskální a měnové politiky, zavedení sociální reformy, pokračování ve strategické průmyslové podpoře a provádění řady opatření k prohlubování reforem.

Li zdůraznila, že NDRC zahájí opatření k urychlení reforem s cílem rozvíjet kvalitní podnikatelské subjekty a vytvořit optimálnější a spravedlivější prostředí pro tržní soutěž, vybudovat trh s vysokým standardem, lépe etablovat jednotný národní trh a dále zlepšovat systém přístupu na trh.

»Čínská ekonomika roste stále silněji a robustněji, přičemž čelí řadě rizik a výzev, a čínská vláda během tohoto procesu získala bohaté zkušenosti s makroekonomickou kontrolou,« dodala.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy