Home Zahraničí Ochrana lidských práv musí respektovat kulturní rozmanitost

Ochrana lidských práv musí respektovat kulturní rozmanitost

»Žádná země nemá právo sama definovat demokracii a lidská práva.« V nedávném rozhovoru tajemník pro zahraničí Sociálně demokratické mládeže Portugalska (JSD) João Cerejo dos Santos a zvláštní poradkyně tajemníka pro zahraničí JSD Rute Sousová uvedli, že pro lepší podporu provádění Všeobecné deklarace lidských práv je nutné zvážit různé národní podmínky a plně respektovat kulturní rozmanitost a jedinečnost. Když mluvili o příspěvku Číny k podpoře rozvoje lidských práv ve světě, řekli, že věří, že Čína hraje stále důležitější roli na světové scéně a její příspěvek k ochraně a podpoře pokroku v oblasti lidských práv bude stále významnější.

(pr)