Home Zahraničí OSN vyjadřuje zklamání nad pomalým pokrokem v přístupu žen k zaměstnání

OSN vyjadřuje zklamání nad pomalým pokrokem v přístupu žen k zaměstnání

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Pokrok ve snižování nerovnováhy mezi muži a ženami v přístupu k zaměstnání byl v posledních dvou desetiletích frustrujícím způsobem pomalý a ženy stále hůře hledají práci než muži. Uvádí to zpráva, kterou v pondělí zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO), specializovaná agentura OSN.

Podle dokumentu 15 % žen v produktivním věku na celém světě by chtělo pracovat, ale jsou nezaměstnané, zatímco u mužů je to 10,5 % a tento rozdíl mezi pohlavími se od roku 2005 do roku 2022 prakticky nezměnil. Deficit pracovních míst je obzvláště akutní v rozvojových zemích. Ve státech s nízkými příjmy podíl žen, které nemohou najít práci, dosahuje 24,9 %. U mužů je to 16,6 procenta, uvedli odborníci.

Jak zdůraznila MOP, osobní a rodinné povinnosti, včetně neplacené pečovatelské práce (o členy rodiny v nouzi), se neúměrně dotýkají žen. To může být překážkou nejen v zaměstnání, ale i v aktivním hledání práce. V této souvislosti se velký počet žen, které potřebují práci, často neodráží v oficiálních statistikách nezaměstnanosti.

Nerovnováha mezi pohlavími je patrná také v úrovni příjmů žen. »V celosvětovém měřítku připadá na každý dolar pracovního příjmu mužů pouze 51 centů,« uvádí zpráva. A v zemích s nízkými příjmy je tento rozdíl ještě větší, neboť ženy vydělávají v průměru 33 centů na jeden dolar vydělaný muži.

(jb, TASS)